Hornclass

Mezinárodní interpretační kurzy ve hře na lesní roh HORNCLASS »»»   Mezinárodní interpretační kurzy ve hře na lesní roh Hornclass jsou pořádané od roku 1991. Zprvu v Novém Strašecí, od roku 2009 přesídlily do Prahy. V roce 1996 aktivity mezinárodních hudebních kurzů Hornclass, pořádaných tehdy pátým rokem, oslovily kolegy organizující koncerty v Praze a vedly […]

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele   Vzácná a unikátní památka UNESCO – katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory – je konventním chrámem bývalého nejstaršího cisterciáckého opatství v Čechách (zal. 1142). Spolu se světoznámou sedleckou Kostnicí tvoří tento chrám ucelený komplex nejstarší části Kutné Hory. Katedrála […]

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře   Chrám byl vždy symbolem města, hrdostí Horníků a dodnes zůstává nejznámější kutnohorskou stavbou. Svatobarborský chrám je považován za nejoriginálnější pozdně gotický chrám katedrálního typu v Evropě, tj. s věncem kaplí kolem hlavního oltáře. Stavba se stala výrazem někdejšího bohatství a moci města. Chrám byl založen kolem roku 1388 […]