Městské lesy a rybníky Kutná Hora


Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. »»»

 

Lesy kolem města Kutné Hory byly od 13. století hlavním zdrojem dřevěného a důlního dříví pro kutnohorské stříbrné doly a hutě. Všechny vhodné dřeviny byly zvláště intenzivně těženy a v okolí města se nevyskytují žádné porosty ve své původní dřevinné skladbě.

Pro neustálý nedostatek dřevní hmoty město koupilo roku 1725 panství červenojanovické o výměře 686,04 ha a v roce 1904 hájenství Opatovice a Korotice od Christiana rytíře ze Schöfferu v Úmoníně o výměře 45,62 ha. Roku 1927 odprodal městu panství Nových Dvorů Quido Thun-Hohenstein o celkové výměře 1 082 ha.

Další lesy město získávalo zalesňováním zemědělských pozemků a přídělem nadace tzv. měšťanského špitálu kutnohorského ve Starém Kolíně. Celková výměra městských lesů je 2 357,46 ha. V rámci zkupování jednotlivých panství město získávalo postupně i rybníky a podílelo se také na budování nových.

Celková výměra městských rybníků je 162 ha.V roce 1954 na základě vládního nařízení č.50/1952 Sb., bylo město nuceno předat veškerý tento majetek státu. Zákonem č.172/1991 Sb., se začalo s navracením historického majetku obcím a k 1.1.1992 založilo město příspěvkovou organizaci Městské lesy a rybníky Kutná Hora na obhospodařování historického majetku, která se od 1.1.1996 transformovala na společnost s ručením omezeným – výpis z obchodního rejstříku.

Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r. o. také obhospodařují další lesy a rybníky pro jiné subjekty v celkové výměře 516 ha. Naše společnost Městské lesy zaměstnává 49 zaměstnanců.

Podpora mladých umělců

Mezinárodní hudební festival Praha, klasika.. zastřešuje hudební interpretační kurzy, které podporují mladé talenty. Tuto činnost můžete i Vy podpořit svým příspěvkem 3682520399/0800.

International Music Festival Prague, classics.. (www.prague-classics.cz) covers music interpretation courses, that support young talents. These activities you can encourage with your contribution: 3682520399/0800.