Nadační fond M. a T. Krskových


Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových »»»

 

Opravdu moudří od nepaměti věděli, že vzdělání je jednou z nejcennějších životních hodnot. Vzdělané elity jsou budoucností národa. To platí i pro nás, přestože nás rovnostářská propaganda mnoho let přesvědčovala o opaku.

České země patří historicky k těm, kde se vzdělání dávaly vysoké priority. V Praze byla založena jedna z prvních univerzit v Evropě. Přestože se na ní vyučovalo převážně německy, měla velký přínos pro vzdělanost v Čechách. Byli jsme mezi prvními zeměmi, kde byla zavedena povinná školní docházka. Vysoká gramotnost obyvatelstva s tím spojená přispěla k rozvoji české společnosti. Vzdělání bylo ovšem drahé, a mohly si ho dovolit jen vyšší vrstvy. Proto už v období první republiky vznikaly projekty podporující studenty ze sociálně slabých vrstev.

Naše nadace chce podporovat studium na několika prestižních světových univerzitách. Z těch nejznámějších jsou to například Harvard,Oxford nebo Cambridge. Tyto školy jsou světovými centry vědy a kultury. Mezi jejich absolventy patří uznávaní vědci, umělci, politici. Každá z nich se pyšní desítkami jmen nositelů Nobelových cen. Být přijat ke studiu, znamená patřit k těm nejlepším. Studovat tam je ale finančně náročné. Získat půjčku na studium představuje závazek do budoucna. Aby ji mohli splatit, volí mnozí absolventi hned po škole práci v zahraničí. Někdy jsou k tomu přímo smluvně zavázáni poskytovatelem půjčky. Hlavním smyslem naší nadace je dát jim možnost svobodné volby. Když nebudou muset řešit tento finanční problém, mohou se rozhodovat, kde chtějí žít a pracovat, podle jiných kritérií. My pochopitelně doufáme, že se většina z nich vrátí domů. Získané prvotřídní vzdělání a zkušenosti uplatní v České republice, a stanou se z nich budoucí české elity.

Podpora mladých umělců

Mezinárodní hudební festival Praha, klasika.. zastřešuje hudební interpretační kurzy, které podporují mladé talenty. Tuto činnost můžete i Vy podpořit svým příspěvkem 3682520399/0800.

International Music Festival Prague, classics.. (www.prague-classics.cz) covers music interpretation courses, that support young talents. These activities you can encourage with your contribution: 3682520399/0800.