Česko-německý fond budoucnosti


Česko-německý fond budoucnosti »»»

 

Posláním Fondu budoucnosti je všestranně podpořit porozumění mezi Čechy a Němci

 

Česko-německý fond budoucnosti pomáhá stavět mosty mezi Čechy a Němci. Cíleně podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi obou zemí, které umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, do společné kultury a dějin. Od roku 1998 poskytl Fond budoucnosti dohromady přibližně 45 milionů eur na zhruba 7 500 projektů.

Založení Fondu budoucnosti a jeho financování

Česko-německý fond budoucnosti (FB) se zrodil z vůle obou států. Vznikl jako výsledek Česko-německé deklarace z 21. ledna 1997. Ještě v témže roce – dne 29.12.1997 – byl FB založen podle českého práva jako nadační fond se sídlem v Praze. Na cestu se vydal s nadačním jměním ve výši takřka 85 milionů euro. Správní rada stanovila pro FB dobu činnosti nejprve na deset let. V roce 2007 však vlády obou zemí rozhodly, že budou i nadále investovat do budoucnosti dobrého sousedství. Částkou celkem kolem osmnácti milionů euro zajistilo Německo a ČR dalších deset let pro podporu projektů.

Podpora mladých umělců

Mezinárodní hudební festival Praha, klasika.. zastřešuje hudební interpretační kurzy, které podporují mladé talenty. Tuto činnost můžete i Vy podpořit svým příspěvkem 3682520399/0800.

International Music Festival Prague, classics.. (www.prague-classics.cz) covers music interpretation courses, that support young talents. These activities you can encourage with your contribution: 3682520399/0800.