Nadace Život umělce


NADACE ŽIVOT UMĚLCE »»»

byla založena 3. 6. 1992 na půdě společnosti INTERGRAM. Našimi zřizovateli je šest profesních organizací: Herecká asociace, Asociace hudebních umělců a vědců, Svaz autorů a interpretů, UNIE – Odborový svaz orchestrálních hudebníků ČR, UNIE – Odborový svaz profesionálních zpěváků ČR a Uměleckého sdružení Artes. Zástupci zřizovatelů jsou členy správní a dozorčí rady nadace. Činnost nadace byla zahájena slavnostním koncertem v Rudolfínu. Svou činnost realizujeme ve čtyřech základních oblastech.

1) Aktivní podpora mladých výkonných umělců
Zprostředkování konkrétních grantů posluchačům konzervatoří, vysokých uměleckých škol a začínajících mladých profesionálních umělců – stáže, mistrovské kurzy, účast na významných soutěžích doma i v zahraničí, systematická podpora projektů mladých umělců po ukončení studia při přechodu do profesionální reality.

2) Podpora projektů
Granty a přímá podpora realizace širokého spektra umělecké jevištní tvorby, především při hledání nových přístupů jak v oblasti koncertní, divadelní, tak i taneční. Podpora při oceňování vítězů soutěží, která napomáhá při získání co největší profesionality. Podpora významných kulturních projektů jevištního typu, které nemají dostatek vlastních finančních zdrojů a vedou ke zvýšení kultury a kulturní vzdělanosti české veřejnosti.

3) Podpora výkonných umělců seniorů
Vedle pomoci při průběžném řešení sociálních a zdravotních problémů věnujeme velkou část podpor těm významným uměleckým seniorům, kteří ke konci života zůstávají osamoceni bez svých nejbližších. Nadace od roku 1993 uděluje SENIOR PRIX jako poděkování za celoživotní uměleckou činnost hercům, tanečníkům, operním, populárním i sborovým zpěvákům, orchestrálním i sólovým umělcům.

Nejen pro seniory jsou určeny sociální příspěvky pro výkonné umělce, popř. jejich rodinné příslušníky, kteří se ocitli v tíživé životní situaci (nemoc, soc. tíseň, úmrtí, apod.).Písemné žádosti s doporučením profesní organizace lze předkládat v průběhu celého roku sekretariátu nadace.

4) Nezapomeneme
Nadace spravuje a pečuje o pietní místo na Vyšehradském hřbitově – Slavíně, kde jsou uloženy ostatky Vlasty Fabianové – herečky, Ljuby Hermanové – herečky a zpěvačky, Zdeňka Dítěte – herce, Karla Vlacha – dirigenta, Dagmar Sedláčkové – herečky, Drahomíry Tikalové – zpěvačky, Zuzany Navarové – zpěvačky, Richarda Antonína Strejky – herce, Zity Kabátové Zavřelové – herečky.

Nadace dále spravuje a pečuje o náhrobek Voskovce a Wericha na Olšanském hřbitově, finančně přispěla na záchranu opuštěných hrobů Lídy Baarové – herečky a Růženy Naskové – herečky na Strašnickém hřbitově a na témže místě nechala instalovat pamětní desku se jménem Nelly Gaierové – herečky namísto jejího hrobu, který byl bohužel v minulosti zrušen pro neplacení poplatků.

Život umělce bývá různorodý, tu bouřlivý viz. Byron, Liszt, Gogh, tu jednostranný viz. Verne, Suk, Mucha. Ať tak, či onak, vždy jde o svár jistoty a nedůvěry v sebe sama.Sebejistý umělec jediným okamžikem ztrácí svůj výuční list.
 Poznal jsem v životě několik takových pávů, pro něž vnější úspěch znamenal mnohem víc, než dopátrání se podstaty kumštu i sebe sama. Jejich pády pak byly krkolomné, protože na rozdíl od pávů jim nenarostla křídla k případnému brzdění.
 Poznal jsem ale i spoustu kumštýřů, pro něž byl největším úspěchem respekt a úcta kolegů. Rvali se o každé slovo, notu, či obraz, ale nikdy neztratili pokoru, něhu, kolegialitu a takt vůči Umělcům a Životu.

A právě na této myšlence je postavena idea NADACE ŽIVOT UMĚLCE.

Už z tohoto krátkého výčtu si můžete odvodit koho a co míní podporovat. Mnohdy je těžké rozpoznat pravou podstatu té které žádosti, ale ono morální krédo nechť je jazýčkem na vahách. Prostředky, které jsou dány do nesprávných rukou ztrácejí svoji hodnotu mnohem dříve, než je dostihne inflace.

Život umělce bývá různorodý, různorodé bývají i nadace. Nechť je pro nás poučením i mementem někdejší výrok pana Josefa Kemra. „Etika je otázkou cti a někomu dána je a někomu dána není“. A v životě – tom našem současném – jde vlastně jen o to, aby se cti tleskalo stejně vehementně jako úspěchu.

Jiří Hlaváč, zakládající člen NADACE ŽIVOT UMĚLCE

Podpora mladých umělců

Mezinárodní hudební festival Praha, klasika.. zastřešuje hudební interpretační kurzy, které podporují mladé talenty. Tuto činnost můžete i Vy podpořit svým příspěvkem 3682520399/0800.

International Music Festival Prague, classics.. (www.prague-classics.cz) covers music interpretation courses, that support young talents. These activities you can encourage with your contribution: 3682520399/0800.