Telfa | ovládněte hovory


Telfa | ovládněte hovory »»»

TELFA – VIRTUÁLNÍ TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA 

 • Chcete ušetřit za firemní hovory ?
 • Chcete mít absolutní přehled nad hovory v rámci firmy ?
 • Chcete, aby se zákazník dovolal vždy kompetentní osobě/zaměstnanci ?
 • Chcete mít vlastní ústřednu a přitom neutrácet peníze za zařízení či operátorku ?

CO JE TELFA?

Virtuální telefonní ústředna Telfa Vám umožňuje mít profesionální zákaznickou linku či call centrum, jaké ještě donedávna nebyly menším firmám dostupné. Přináší veškeré funkce standardních “hardware“ telefonních ústředen a navíc poskytuje spoustu dalších výhod plynoucích z možnosti individuálního nastavení podle konkrétních požadavků klienta, popř. provázání na další software (Exchange, informační systémy atd.). To vše za více než příznivou cenu.

CO ZNAMENÁ VIRTUÁLNÍ TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA?

Znamená to, že si můžete nechat zaregistrovat vlastní číslo pevné linky (případně nechat převést vaše stávající), které se stane vaším call centrem konfigurovatelným přímo přes webovou stránku. Vy sami si pak jednoduše nastavíte, co uslyší lidé po vytočení Vašeho čísla. Například volajícího uvítáte a sdělíte mu, kam se dovolal. Dále ho necháte vybrat, do jakého oddělení chce přepojit a hovor se podle jeho volby přesměruje. Pokud volaný nezvedá telefon, nebo je již po pracovní době, může zákazník zanechat hlasovou zprávu, která Vám přijde na e-mail ve formátu mp3.

CO TELFA UMOŽŇUJE?

 • Mít jediné číslo, na kterém budou dostupní všichni pracovníci bez ohledu na to, kde se právě nacházejí.
 • Při odchozích hovorech volba nejlevnější cesty hovoru dle volaného čísla pro snížení nákladů.
 • Snížení nákladů při hovorech do zahraničí (volba nejvhodnějšího operátora, nebo možnost pořízení zahraničního čísla, přes které se hovory uskuteční).
 • Možnost sestavit víceúrovňové menu, které volajícímu přehraje základní informace a navede ho na osobu či skupinu odpovědnou za danou oblast.
 • Lze nastavit skupiny příjemců (operátorů) a určit, mají-li se vytáčet simultálně, postupně či dle délky neaktivity.
 • V případě nespojení hovoru lze nastavit automatické přesměrování na další kompetentní osobu či skupinu.
 • V případě nedostupnosti telefonního čísla lze ukládat hlasové zprávy a ty rozeslat emailem.
 • Nahrávat hovory a vést podrobné statistiky, z nichž lze např. zjistit průměrnou čekací dobu volajících, vytíženost příjemců atd.
 • Vytvoření skupin volajících (např. VIP zákazníci volají přímo, některé skupiny volajících jsou spojovány jen v určitém časovém rozmezí např. 7:00 – 18:00, atd.)
 • Snadná konfigurace přes webové rozhraní, VoIP, či propojení s gateway.
 • Možnost přiobjednat pozici v GSM bráně, kam lze umístit vlastní SIM kartu. Umožňuje volání v rámci paušálu (v rámci firmy zdarma). Vhodné pro spojení s techniky v terénu.
 • Volajícího či volaného lze přepojit do hlasové zprávy i akcí v průběhu hovoru. Velice vhodné pro zaznamenání důležitých údajů/úkolů. (Např. potřebujete-li na základě telefonátu vytvořit nabídku a poslat ji zákazníkovi, přepojíte se na vytvoření hlasového úkolu, k němuž se zaznamená číslo volajícího a úkol se předá zvolenému oddělení vaší firmy.)
 • Řečový syntetizér převede psaný text na nahrávku lidským hlasem jediným kliknutím. (Vhodné při vytváření menu a při krizových situacích, kdy je potřeba přehrát speciální informaci.)
 • Ovládání zvenčí pomocí tzv. API, které umožňuje těsnou integraci např. s Vaším zákaznickým systémem s minimálními náklady.

Podpora mladých umělců

Mezinárodní hudební festival Praha, klasika.. zastřešuje hudební interpretační kurzy, které podporují mladé talenty. Tuto činnost můžete i Vy podpořit svým příspěvkem 3682520399/0800.

International Music Festival Prague, classics.. (www.prague-classics.cz) covers music interpretation courses, that support young talents. These activities you can encourage with your contribution: 3682520399/0800.