Hornclass


Mezinárodní interpretační kurzy ve hře na lesní roh HORNCLASS »»»

 

Mezinárodní interpretační kurzy ve hře na lesní roh Hornclass jsou pořádané od roku 1991. Zprvu v Novém Strašecí, od roku 2009 přesídlily do Prahy.

V roce 1996 aktivity mezinárodních hudebních kurzů Hornclass, pořádaných tehdy pátým rokem, oslovily kolegy organizující koncerty v Praze a vedly k dlouholeté spolupráci. Vznikl souběžně konaný festival Lesní roh Praha – Prague Horn. Později společně založené občanské sdružení Cornissimo Prague o.s. přivádělo celých 17 let na koncerty do Prahy ale i jiných měst mezinárodní sestavu umělců, sólistů, komorních hráčů na lesní roh, nástroj, který má v naší zemi tradici více, než 300 letou. Absolventi „české hornové školy“ jsou i v zahraničí uznáváni pro svou technickou i uměleckou kvalitu. Vídáme mladé umělce, kteří již dobili první vítězství v prestižních soutěžích i renomovaná známá jména. Mnozí účinkující se festivalu účastnili jako studenti kurzů Hornclass a po letech prokázali své stálé místo mezi špičkovými profesionály u nás i v zahraničí.

V Praze se nekoná podobný festival v létě, ani během roku. Festival se zaměřil na jeden hudební nástroj – lesní roh, na jeho využití v roli sólového nástroje a sólového nástroje doprovázeného klavírem nebo orchestrem, jeho uplatnění v komorní, nebo orchestrální literatuře. Přes oborovou vyhraněnost festival Lesní roh Praha zahrnoval i orchestrální koncerty a pravidelně i s vokální složkou, a byl každoročním obohacením kulturních aktivit Prahy, do které přinášel vysoce zajímavé a originální projekty a umělecké zážitky. Dramaturgie, vycházející z mezinárodní účasti hostů a pedagogů, nabízízel vrcholná díla hornové literatury v jednotlivých oborech. Možnost slyšet hudební těleso sestavené z 50 lesních rohů (přibližný obvyklý počet účastníků kurzů, kteří na závěr nastudují společně vystoupení) vyzdvihuje atraktivitu festivalu, o čemž svědčí opakované pochvalné reakce nadšenců i běžného publika. Nejen hudební veřejnost, ale i náhodní posluchači a návštěvníci Prahy byli pravidelně osloveni a zaujati uměleckou pestrostí festivalu, který, přes své zaměření na jeden nástroj, přinášel i orchestrální a vokálně orchestrální koncerty.

Koncerty mezinárodních interpretačních kurzů ve hře na lesní roh Hornclass v souběžně konaném festivalu Lesní roh Praha – Prague Horn se staly součástí festivalu Praha, klasika.. (Prague, classics..)

  HCL_spolecna_2014

Fotografie z koncertů Hornclass najdete na stránkách kurzů »»»

fb  YouTube

Podpora mladých umělců

Mezinárodní hudební festival Praha, klasika.. zastřešuje hudební interpretační kurzy, které podporují mladé talenty. Tuto činnost můžete i Vy podpořit svým příspěvkem 3682520399/0800.

International Music Festival Prague, classics.. (www.prague-classics.cz) covers music interpretation courses, that support young talents. These activities you can encourage with your contribution: 3682520399/0800.