Ameropa


Mezinárodní interpretační kurzy sólové a komorní hudby AMEROPA »»»

 

Ameropa, mezinárodní kurzy komorní hry, byly založeny v roce 1993 prof. Vadimem Mazo a jeho českými a americkými kolegy. Kořeny unikátního projektu s 25 letou tradicí můžeme hledat ve snaze budovat „hudební mosty“ mezi mladými hudebníky a profesionály v ČR a USA. Po 5 letech se organizace kurzů začala rozvíjet při spolupráci s českými partnery. Registrovali ochrannou známku „Ameropa“ a kurzy začaly měnit podobu. Ameropa se rozrůstá a vylepšuje, od zvyšování úrovně studentů až k různorodosti komorních seskupení a širšího výběru nástrojů. Jako pedagogové každoročně přijíždějí umělci všech nástrojových skupin z mnoha zemí celého světa. V roce 2003 bylo založeno občanské sdružení AMEROPA o.s. Mezinárodní festival komorní hudby Ameropa, každoročně pořádaný současně s kurzy, přináší nevšední dramaturgii především z oblasti komorní hudby.

Ameropa rozvíjí řadu programů se zaměřením na komorní hudbu – společné intenzivní studium skladeb v menších seskupeních a jejich následné provozování na festivalových i interních koncertech. Specifikou komorní hry je vytváření přátelských vztahů – a to jak v oblasti umělecké, tak i lidské. Proto na kurzech vládne přátelská, až rodinná atmosféra, a kontakty přetrvávají po mnoho následujících let.

MISTROVSKÉ KURZY SÓLOVÉ HRY:
Společně s kurzy a festivalem komorní hry pořádá Ameropa „Mistrovské sólové kurzy“. Obsahují intenzivní individuální sólové lekce, společné lekce a tvůrčí dílny. Sólový týden je zahájen koncertem profesorů a zakončen koncerty studentů na brandýském zámku.

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ TÁBOR PRO DĚTI:
Ameropa nabízí samostatný program pro mladé hudebníky ve věku do 15 let. Smyslem programu je propagovat hudební, kulturní a sociální vazby mezi mladými lidmi různých kultur.

INTENZIVNÍ PROGRAM:
Program je připraven pro studenty, kteří si přejí pracovat intenzivně a koncentrovat se na jedno, nebo dvě komorní díla. Program je sestaven pro mladé umělce, kteří se chtějí věnovat komorní hře a umožňuje denní studium pod odborným vedením, zkoušky celého souboru i samostatnou denní individuální práci, které nelze docílit během školního roku.

PROGRAM PRO SKLADATELE – INTERPRETY:
Kurz pro skladatele je připraven pro účastníky komorních, případně sólových kurzů, kteří se zajímají o komponování. Studenti mají každodenní individuální výuku, konzultace a umělecké dílny se zkušenými skladateli. Diskutují o nápadech, stylech, kompoziční technice a instrumentaci. Nejlepší práce komorní hudby jsou zařazeny na program koncertů.

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V INTERPRETACI KONCERTANTNÍCH SKLADEB:
Mezinárodní soutěž v interpretaci koncertantních skladeb pro více sólistů a komorní nebo symfonický orchestr pomáhá mladým umělcům na prahu jejich umělecké kariéry. Účastníci vítězného souboru dostávají stipendium na příští festival a kurzy Ameropa. Vítězné soubory jsou ohodnoceny finančně a skladby jsou provedeny na koncertech.

PASIVNÍ ÚČASTNÍCI
Vítáme i pasivní účastníky, kteří se mohou účastnit všech aktivit Ameropy s výjimkou aktivní účasti na výuce a koncertech. Navštivte výuku sólových a komorních lekcí, zúčastněte se lekcí, dílen, výletů a koncertů. Vítáme zejména rodiče programu pro mladé hudebníky.

Koncerty mezinárodního festivalu komorní hudby Ameropa se staly součástí festivalu Praha, klasika.. (Prague, Classics..)

AMEROPA 2014 Karlův most

fb YouTube

Podpora mladých umělců

Mezinárodní hudební festival Praha, klasika.. zastřešuje hudební interpretační kurzy, které podporují mladé talenty. Tuto činnost můžete i Vy podpořit svým příspěvkem 3682520399/0800.

International Music Festival Prague, classics.. (www.prague-classics.cz) covers music interpretation courses, that support young talents. These activities you can encourage with your contribution: 3682520399/0800.