16/8 Antonín Dvořák Te Deum


Sobota 16. srpna, 20:00
Kostel Panny Marie Sněžné
Jungmannovo nám., Praha 1

SLAVNOSTNÍ ZÁVĚREČNÝ KONCERT FESTIVALU PRAHA, KLASIKA.. V PRAZE

FESTIVALOVÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR Academia filarmonica Bohemia

Miloslava Vítkovásoprán, Matěj Chadimabaryton
Komorní sólisté Ameropa Julie Kadlecová a Magdalena Podluckáhousle

Spojené sbory:
Sylphied a Mozart Chamber Chorus (Japonsko),
Zpěvácký spolek Hlahol Praha Sbormistr: Tsutomu Masuko (Japonsko)

Dirigent Jiří Havlík 

Program: A. Dvořák – Zlatý kolovrat, Te Deum,
Antonio Vivaldi: Koncert pro dvoje housle

výbìr do katalogu

Antonín Dvořák – Te Deum
Tři měsíce před Dvořákovým odjezdem do Spojených států požádala skladatele prezidentka newyorské konzervatoře, Jeannette Thurberová, o nové dílo. Mělo se jednat o kantátu, se kterou by se Dvořák uvedl na americké půdě a zároveň měla být vhodná k provozování v rámci oslav 400. výročí objevení Ameriky připadající právě na říjen 1892. Vhodný anglický text ke kantátě slíbila brzy poslat. Když se ale již značně přiblížila doba odjezdu a stále nic nepřicházelo, rozhodl se Dvořák vytvořit kantátu na text, který mu byl doporučen jako alternativa, liturgický chvalozpěv k oslavě boží, latinský hymnus Te Deum laudamus. (Teprve v době, kdy již na kompozici pracoval, obdržel původně slibovaný text, jímž byla báseň „Americký prapor“ amerického básníka Josepha Rodmana Drakea. Později ji rovněž zhudebnil).

Kantáta pro smíšený sbor, orchestr a dva sólové hlasy (soprán a bas) má slavnostní, vznosný a jásavý charakter, její čtyři části vycházejí z formálního uspořádání klasické symfonie. Dílo je myšlenkově sjednoceno citacemi některých hlavních témat ve všech čtyřech částech a také tím, že hudba v závěru tematicky čerpá z dílu úvodního. Třebaže se jedná o text náboženský, pracuje s ním Dvořák velmi „světsky“ a používá řadu postupů v duchovní hudbě přinejmenším neobvyklých (téměř barbarský nástup sólových tympánů v úvodu). Jedna z nejefektnějších Dvořákových skladeb představuje počátek skladatelova tzv. amerického období, přestože byla celá zkomponována ještě na české půdě. Zdá se, že Dvořák dílo záměrně stylizoval „americky“, alespoň do té míry, do jaké mu to umožňovaly jeho tehdejší omezené znalosti americké hudební kultury. Lze to postřehnout zejména ve třetí větě, jejíž výrazně rytmizované téma na pozadí ostinátního doprovodu má mnoho společných rysů s indiánským folklórem, který měl Dvořák možnost poznat roku 1879 v Praze při vystoupení skupiny Irokézů.

Premiéra díla se uskutečnila 21. října 1892 v newyorské Carnegie Hall za účasti dvousetpadesátičlenného sboru pod Dvořákovou taktovkou. První české provedení se odehrálo 23. a 24. dubna 1898 v Olomouci, rovněž za Dvořákova řízení. K vydání díla tiskem došlo až roku 1896 u berlínského vydavatelství Simrock. Hned nato bylo Te Deum uvedeno s úspěchem také v Anglii, 3. prosince 1896 v Londýně s dirigentem Georgem Henschelem.

Podpora mladých umělců

Mezinárodní hudební festival Praha, klasika.. zastřešuje hudební interpretační kurzy, které podporují mladé talenty. Tuto činnost můžete i Vy podpořit svým příspěvkem 3682520399/0800.

International Music Festival Prague, classics.. (www.prague-classics.cz) covers music interpretation courses, that support young talents. These activities you can encourage with your contribution: 3682520399/0800.