Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl


Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl Kutná Hora je kvalitní amatérský pěvecký sbor, jehož historie sahá až do roku 1846. Kromě učitelů jsou členy sboru zpěváci různých profesí.

Od roku 1993 je dirigentem sboru Mgr. Zdeněk Licek. Z asi 10-ti tuzemských a zahraničních koncertů, které ročně pořádáme, je pro naše kutnohorské posluchačstvo nejvýznamnější vánoční koncert v Chrámu sv. Barbory, kde již od roku 1990 zaznívá Rybova mše vánoční, a koncert k uctění památky Všech svatých. Pravidelně jsme se několik let účastnili Slavností lesního rohu pořádaných společností J.V.Sticha Punto a Hornfora – české hornové společnosti. V rámci festivalu Pontes jsme zpívali v Rudolfinu a Národním divadle.

Pravidelně vyjíždíme na koncertní zájezdy do zahraničí a zahraniční sbory přijímáme v Kutné Hoře při společných projektech.

Zpíváme především duchovní hudbu, ale i skladby světské, lidové a černošské spirituály.

Odkaz na webové stránky

usps_tyl

Podpora mladých umělců

Mezinárodní hudební festival Praha, klasika.. zastřešuje hudební interpretační kurzy, které podporují mladé talenty. Tuto činnost můžete i Vy podpořit svým příspěvkem 3682520399/0800.

International Music Festival Prague, classics.. (www.prague-classics.cz) covers music interpretation courses, that support young talents. These activities you can encourage with your contribution: 3682520399/0800.