26/7 Michelle Stebleton


Michelle Stebleton je zvána do hudebních center celého světa jako sólistka, členka komorních souborů a jako profesorka hry na lesní roh. Spolu s Lisou Bontragerovou vystupují jako hornové duo MirrorImage (obě reprezentují firmu Holton-Leblanc). V poslední době působila v Paraquayi (hudební misionářská činnost), zúčastnila se orchestrálního festivalu v Santo Domingo v Dominikánské republice, a festivalu a kurzů komorní hry Ameropa v Praze. Její poslední nahrávky zahrnují tři CD: „Harambee: skladby pro lesní roh Paula Baslera“, operní duety a árie v úpravě pro lesní roh „MirrorImage at the Opera“, a „Marathon“ pro lesní roh solo. Sólově a v komorních souborech vystupovala na čtrnácti konferencích International Horn Society (IHS). Právě dokončila své druhé funkční období v radě IHS a dál pracuje v několika výborech. Třikrát přijala pozvání na interpretační kurzy Hornclass v Novém Strašecí; v roce 1994 vyučovala v rámci prvních Mezinárodních kursů hry na lesní roh ve Švýcarsku (International Swiss Horn Workshop), v roce 2013 ve Spojených státech na Western US Horn Symposium. Michelle Stebleton opakovaně uspěla v soutěži International Horn Competition of America (v roce 1989 se dělila o druhou cenu v kategorii přirozený lesní roh – první cena nebyla udělena). V poslední době její studenti získali v této soutěži první a druhou cenu. Michelle Stebleton vyučuje hru na lesní roh na Florida State University; v průběhu 23 roků své pedagogické praxe získala řadu grantů a vědeckých hodností (např. na University of Michigan, kde studovala u Louise J. Stouta a Lowella Greera). Absolvovala také studijní pobyt při Mozartově nadaci v Praze. V letošním roce působí jako profesorka na mezinárodních interpretačních kurzech Hornclass i na meainárodních kurzech komorní hry Ameropa.

Michelle Stebleton has performed worldwide as a soloist, chamber artist, and clinician. She performs actively with MirrorImage, a horn duo with Lisa Bontrager, both Holton-Leblanc (Conn-Selmer) artists. Her recent tours include serving in Paraguay (music missionary work), at the Orchestra Festival of Santo Domingo in the Dominican Republic, and at the Ameropa Chamber Music Festival (Prague). Stebleton is featured on three recent compact discs, Harambee: The Horn Music of Paul Basler, MirrorImage at the Opera, and Marathon, featuring unaccompanied music. She has performed as a soloist and chamber artist on 14 International Horn Society conferences, including as a Guest Artist and Co-Host in 1993, and Guest Artist in 2006 (South Africa). She recently finished serving her second term on the Advisory Council and continues to work on several committees. In addition, she has served as a clinician at three Interpreter’s HornCourses in Nove Stracesi, Czech Republic, at the 2013 Western US Horn Symposium, and at the 1994 First International Swiss Horn Workshop. She has commissioned many works for horn and promotes new music through performance and publication. Stebleton has shared second prize in both the Professional and Natural Horn divisions of the American Horn Competition, having won two previous divisions. Recently, her students took first and second prizes in the International Horn Competition of America. Professor Stebleton teaches horn at Florida State University and has won several teaching awards and performing grants during her 23-year tenure. She received two performance degrees from the University of Michigan where she studied with Louis J. Stout and Lowell Greer and did further study at the European Mozart Foundation in Prague.

 

Podpora mladých umělců

Mezinárodní hudební festival Praha, klasika.. zastřešuje hudební interpretační kurzy, které podporují mladé talenty. Tuto činnost můžete i Vy podpořit svým příspěvkem 3682520399/0800.

International Music Festival Prague, classics.. (www.prague-classics.cz) covers music interpretation courses, that support young talents. These activities you can encourage with your contribution: 3682520399/0800.