Zámek Tloskov


Tloskově na Benešovsku stojí pěkný barokní zámek. V současné době zde sídlí Centrum sociálních služeb a objekt je veřejnosti přístupný jen částečně, a to venkovní prostory a anglický park. Anglickým parkem je možno se dostat až do nedalekého městečka Neveklov, vzdáleného cca 1km.

Historie Tloskova

První písemná zmínka o Tloskově pochází z roku 1376, kdy jej vlastnili Jeniš a Jindřich z Tloskova. Po častém střídání majitelů se tvrz dostala roku 1460 do rukou Jana Řepy z Neveklova. Roku 1622 získal zdejší panství katolický politik Pavel hrabě Michna z Vacínova. V roce 1707 Tloskov přešel do rukou Jeronýma hraběte Coloredo z Wallsee. V polovině 18. století za Pachtů z Rájova bylo na zámku přistavěno druhé patro a zřízen park se zahradou a bažantnicí.

Pozdější přestavbu realizoval Baron Wimmer, který dal celý zámek od základů přestavět, avšak již roku 1805 jej prodal pruským hrabatům z Pourtalés. Ti přistavěli obě křídla zámku, na hlavní budově směrem do parku osadili trojúhelníkový římsový štít. Od rodu Pourtalés jej roku 1872 odkoupil Čeněk Daněk, známý průmyslník. V roce 1914 byla zahájena rozsáhlá adaptace hlavního průčelí a celý objekt byl důkladně opraven dle návrhu vídeňského architekta Egona z Leuzendorfů. V pracích se pokračovalo v letech 1921 -1923, přistavěna byla terasa na sloupech, zřízeno nové schodiště, vstupní síň a ozdobné štíty.

Park u zámku dostal anglický charakter a měl rozlohu 20 ha. V letech 1923 – 1924 byl park upravován zahradním architektem Molnázem, a to především před hlavním průčelím zámku. Roku 1943 byl Tloskov zabrán německou okupační správou a Oskar Daněk obdržel náhradou zámek Jemniště, odebraný českému hraběcímu rodu Šternberků. V letech 1945 – 1947 byl v Tloskově zřízen Domov mladých pracovníků vynálezců. V roce 1948 zámek přidělili družstvu Dereda a Umění lidu z Aše, kdy zde byly vyráběny loutky a hračky. Poté zde sídlila vojenská poddůstojnická škola. Od roku 1959 zde sídlil Diagnostický ústav sociální péče pro děti a mládež, podobná instituce zde působí dodnes. Na přelomu 21. století prošel areál tloskovského zámku rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací.

Zámek v Tloskově je opravený dvoupatrový trojkřídlý objekt se třemi rizality na hlavním zahradním průčelí. Střední rizalit je zakončen trojúhelníkovým štítem a krajní rizality pak obloukovými štíty. Při hlavním vstupu je balkon na pilířích z počátku 20. století.

Myšlenka uskutečnit koncert na zámku Tloskov, vznikla na základě několik let probíhajících kontaktů.Spolupráce mezi Ameropou a Muzikoterapeutickou asociací ČR (CZMTA) vznikla ze strany prezidenta Japonské Muzikoterapeutické společnosti prof. Tsutomu Masuka v létě 2008. Prof. Masuko přijel do České republiky se svým sborem již několik let předtím a následně se podílel na kurzech Ameropa, jelikož je výkonným hudebníkem, sbormistrem, dirigentem i muzikoterapeutem

Prof. Masuko vystupoval např. jako sólista v Chicagské Lyrické opeře a po návratu do Japonska pokračoval především jako pedagog. Dodnes vyučuje zpěv, vede několika sborů, vyučuje na předních univerzitách, je členem mezinárodních pěveckých porot, účastní se mistrovských kurzů po celém světě. V oblasti muzikoterapie rovněž dosahuje vynikajících výsledků např. s dlouhodobě velmi vážně postiženými klienty. Stejně tak jeho žáci jsou váženými znalci v oboru muzikoterapie a na mezinárodních konferencích po celém světě ohromují svými výsledky.

První přímou spoluprací bylo pozvání prof. Masuka na Konferenci expresivních terapií „Space for Art Therapies“ v České republice, konané v Praze v roce 2009. Následně byl pozván Mgr. et. Mgr. Matěj Lipský, tehdejší předseda CZMTA na mezinárodní muzikoterapeutickou konferenci v Kobe (Japonská společnost je rozsáhlá, dosahuje několika tisíců členů).

V době Ameropy následně prof. Masuko s českou kolegyní Mgr. Lenkou Počtovou vedli workshop o muzikoterapii a Ameropa zajistila ve spolupráci s CZMTA první Česko Japonský několikadenní seminář věnovaný muzikoterapii v srpnu 2010.

Další pozvání pro muzikoterapeuty z Japonska bylo v roce 2012, kdy na druhý seminář byli profesoři a studenti doprovázeni klienty s tělesným postižením. Vyústěním setkání byl společný koncert v pražském Rudolfinu. Zde na společném koncertě kurzů Hornclass a Ameropa, vystoupila paní Kiyoko Isobe (Japonsko) s těžkým tělesným postižením, která na počítačem řízený nástroj zvaný Cymis (patentovaný Japonskou společností) zahrála na závěr koncertu Elgarův Salud d’amoure, jako poselství lásky.

Dojaté publikum přijalo celý koncert symfonického orchestru a sboru (vedený Jiřím Havlíkem), sólistů – vítězů soutěže Ameropy (Vadimem Mazo), sólistu na lesní roh (vítěze mezinárodních soutěží z Německa) Valentina Eschmanna, řadu dalších mezinárodních sólistů, i premiéru symfonie Jaroslava Vogela Mazkeret (Vzpomínka) a premiéru skladby amerického skladatele Richarda Ratnera Todesfuge s pochopením, obdivem i s dojetím.

Spolupráce pokračovala v roce 2013 – „1st Czech – Japan Music Therapy Conference“  Při týdenní konferenci se uskutečnily přednášky českých a japonských specialistů, hosté navštívili Dětské centrum Thomayerovy nemocnice, Domov pro seniory Sue Ryder, Kliniku Rehabilitační kliniku 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a především Centrum sociálních služeb Tloskov, jedno z největších center pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením (více informací naleznete např. v článku MF Dnes:

http://praha.idnes.cz/matej-lipsky-lubomir-centrum-socialnich-sluzeb-tloskov-p2x-/praha-zpravy.aspx?c=A140509_150228_domaci_vez)

Kromě odborných přednášek a muzikoterapie v praxi ve zmíněných prostorách se účastnili členové muzikoterapeutické konference i koncertů kurzů a festivalu Ameropa a Hornclass.

Při návštěvě CSS Tloskov, které pomáhá klientům s postižením i jejich rodinám v možnosti plného života, kdy muzikoterapie obecně, hraje nesmírně důležitou roli v komplexní rehabilitační péči, vznikla myšlenka navštívit centrum znovu v rámci festivalu Ameropa 2014. Výsledkem dohody je koncert, který se uskuteční 11. 8. na zámku Tloskov, kde se bude mísit místní obyvatelstvo centra, klienti, lékaři, personál i obyvatelé blízkého města Neveklova, kteří jsou zvyklí na kulturní počiny v Tloskově chodit. Je přislíbena záštita města Neveklov.

Pro poskytovatele pomoci, sponzory, donátory, jsou domluveny spoty ve vlastním (internetovém) rozhlasovém vysílání Centra, neboť Centrum Tloskov od září bude provozovat internetové rádio a velmi si váží všech, kteří boří bariéry mezi „zdravými“ i „postiženými“, stejně tak jako Ameropa a Praha, klasika.. ve svém programu boří vzdálenosti mezi národnostmi, profesionály a amatéry i věkovými skupinami.

Na Ameropě v letošním roce budou nejen děti (nejmladší 5 let), ale i umělci vyšších věkových kategorií (60 plus). Přijedou studenti z USA, Japonska, Číny, Korey, Íránu, Izraele, Německa, Ruska, Srbska, Francie, Španělska, Slovenska, … V Tloskově se představí soubory nástrojového seskupení smyčcových a dechových nástrojů, zpěv, harfa, a vystoupí i orchestr kurzů Filarmonietta Praga.

Podpora mladých umělců

Mezinárodní hudební festival Praha, klasika.. zastřešuje hudební interpretační kurzy, které podporují mladé talenty. Tuto činnost můžete i Vy podpořit svým příspěvkem 3682520399/0800.

International Music Festival Prague, classics.. (www.prague-classics.cz) covers music interpretation courses, that support young talents. These activities you can encourage with your contribution: 3682520399/0800.