Miloslava Vítková


MILOSLAVA VÍTKOVÁsoprán
Narodila se v roce 1983 v Praze. Po maturitě na esteticko-výchovném gymnáziu nastoupila na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy,kde vystudovala obor Hudební výchova – sbormistrovství. Zpěv absolvovala na Hudební škole hl.m.Prahy ve třídě prof. Magdy Bělohlávkové. Získala řadu ocenění v sólovém i komorním zpěvu. Založila skautský smíšený sbor Cantuta, ženský pěvecký sbor Bubureza, který funguje pod Gymnáziem a Hudební školou hl.m.Prahy, se kterým získala řadu ocenění na národních i mezinárodních soutěží a uvádí díla současných českých autorů (Jan Bernátek, Jan Rybář, Hanuš Bartoň, Jiří Gemrot a další). Od září vede Dětský sbor při katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Pracuje jako odborná pracovnice NIPOS – ARTAMA pro dětský sborový zpěv, učí hudební teorii na Gymnáziu a Hudební škole hl.města Prahy a je lektorkou seminářů pro sbormistry.

Jako sopranistka se pravidelně účastní festivalu a kurzů komorní hry Ameropa. Vyhrála řadu pěveských soutěží (Duškova soutěž pořádaná Mozartovou obcí Praha, soutěž pražských škol, úspěšně reprezentovala v Paříži a Slovensku, kde v soutěži Iuventus Cantat obdržela 3. místo a cenu za nejlepší interpretaci skladby 20. století. Miloslava Vítková vystupuje na koncertech v Praze a dalších českých městech s klavírním doprovodem i s různými komorními soubory. V roce 2006 účinkovala na festivalu Lesní roh Praha se Západočeským komorním orchestrem (Humperdinck “Jeníček a Mařenka”, Mariánské Lázně) a s orchestrem Camerata filarmonica Bohemia (Rosetti “Requiem” – Chrám sv. Miluláše, Dvořákova Mše D dur – Kostel Panny Marie Sněžné), na festivalu Ameropa premiérovala skladbu “Menora” Jaromíra Vogela a podílela se jako sólistka i na premiéře “Missa ecumenica” stejného autora v Obecním domě 11. září (Český symfonický orchestr, Jiří Petrdlík) a v roce 2011 na premiéře rozsáhlé symfonie Chaim be tikva v Betlémské kapli (Camerata filarmonica Bohemia, dirigent Jiří Havlík).

Podpora mladých umělců

Mezinárodní hudební festival Praha, klasika.. zastřešuje hudební interpretační kurzy, které podporují mladé talenty. Tuto činnost můžete i Vy podpořit svým příspěvkem 3682520399/0800.

International Music Festival Prague, classics.. (www.prague-classics.cz) covers music interpretation courses, that support young talents. These activities you can encourage with your contribution: 3682520399/0800.