Program Festivalu Praha, klasika.. 2020

Neděle 12. července – 19:00
Nádvoří zámku Brandýs nad Labem
Plantáž 402, 250 01 Brandýs nad Labem – stará Boleslav
»»» mapa «««

GIPSY FIRE: PAVEL ŠPORCL & GIPSY WAY ENSEMBLE

Ve spolupráci s agenturou Jiřího Vaníčka
Slavnostní zahajovací koncert 7. mezinárodního hudebního festivalu
„PRAHA, KLASIKA..“ 2020

Účinkující:
Pavel Šporcl, housle
Gipsy Way Ensemble – cikánská cimbálová kapela, Vojtech Szabó – akordeon

Program:
J. Brahms, J. Hubay, L. Babai, A. Piazzolla, P. Šporcl, lidové písně, maďarské čardáše a další

»»» program a vstupenky «««

Pavel Šporcl

Synagoga v Brandýse nad Labem

Úterý 14. července – 19:00
Synagoga v Brandýse nad Labem Na Potoce 140
»»» mapa «««

KONCERT SÓLISTŮ

Koncert profesorů Mistrovské akademie 2020.
Sólová a komorní díla pro smyčce, dechy, zpěv, harfu, akordeon, kytaru a klavír

»»» program a vstupenky «««


Pátek 17. července – 19:00
Divadelní sál zámku Brandýs nad Labem
Plantáž 402, 250 01 Brandýs nad Labem – stará Boleslav
»»» mapa «««

SÓLOVÁ A KOMORNÍ HUDBA
1. koncert absolventů

Mezinárodních mistrovských kurzů se letos účastní 60 studentů, kteří se budou zdokonalovat ve své hře na příčnou a zobcovou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, lesní roh, housle, violu, violoncello, klavír, harfu a kytaru. V letošním roce, vzhledem k uzavření hranic v době přihlášek, se kurzů účastní jen děti a studenti, kteří žijí v ČR. Umělecký výsledek ale tím nebude ochuzen!

»»» program a vstupenky «««


Hudba národů

Sobota 18. července – 15:00
Nádvoří zámku Brandýs nad Labem
Plantáž 402, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
»»» mapa «««

„HUDBA NÁRODŮ – S HUDBOU KOLEM SVĚTA

Kreativní program pro děti vede Ramona Schulz a Magdalena Chrzová
Absolventi 7. hudebního tábora

»»» program – vstup volný «««


Sobota 18. července – 17:00
Divadelní sál zámku Brandýs nad Labem
Plantáž 402, 250 01 Brandýs nad Labem – stará Boleslav
»»» mapa «««

SÓLOVÁ A KOMORNÍ HUDBA II

Absolventi sólové akademie 2020
»»» program a vstupenky »»


S hudbou kolem světa
Bára Šporclová Kodetová
Dostaveníčka v zahradách
Vojtech Szabó

Neděle 19. července – 11:00‒21:00
Klášter sv. Anežky České U Milosrdných 17, Praha 1
Ve spolupráci s Národní galerií
»»» mapa «««

MEZINÁRODNÍ UMĚLECKÝ MARATON

11:00 HUDEBNÍ ATELIÉR PRO MLADÉ UMĚLCE
„HUDBA NÁRODŮ – S HUDBOU KOLEM SVĚTA“
Dětský soubor vede Ramona Schulz a Magdalena Chrzová
Vystoupí absolventi 7. hudebního tábora
13:00 KOMORNÍ KONCERT | kostel sv. Františka
15:30 DOSTAVENÍČKA A PROMENÁDY | v zahradách

17.00 FREE PODIUM
host Barbora Šporclová Kodetová – zpěv, Vojtech Szabó – akordeon
»»» program – vstup volný «««

Jana Šrejma Kačírková – soprán
Lukáš Sommer – kytara, aranže

19:00 KOMORNÍ KONCERT HOSTŮ| kostel sv. Františka

SMÍR MEZI CTNOSTÍ A KRÁSOU
Pietro Metastasio: Návrat největšího z básníků

L. Boccherini: Pastorale z kytarového kvintetu D dur, G. 488
Ch. W. Gluck:  árie Sesta „Se mai senti spirarti sul volto“ z opery La clemenza di Tito
W. A. Mozart:  Il Re pastore KV. 208 – Předehra k opeře
W. A. Mozart: Árie Aminta „L’amerò, sarò costante“      
J. Mysliveček: Smyčcový kvartet C dur
J. Mysliveček: Árie Argénis „ Che non mi disse un di“ z opery L´Olimpiade
L. Sommer: Suita ve starém stylu pro kytaru a smyčcový kvartet
L. Sommer: La pace fra la virtù e la bellezza (Smír mezi ctností a krásou)
W. A. Mozart: Smyčcový kvartet F dur KV 590 – I. Allegro moderato,
W. A. Mozart: La clemenza di Tito K. 621 – árie Vitellie „Non più di fiori“
»»» program a vstupenky «««

M. Nostitz Quartet

Petr Bernášek – 1. housle
Václav Vacek – 2. housle
Pavel Hořejší – viola
Petr Šporcl – violoncello


Pondělí 17. srpna – 19:30
Rudolfinum, Sukova síň, Alšovo nábř. 12, Praha 1
»»» mapa «««

Ve spolupráci s Českou filharmonií

ČESKÁ DECHOVÁ HARMONIE
Ivan Sequardt – hoboj, umělecký vedoucí
Liběna Sequardtová – hoboj
Petr Sinkule – klarinet
Zdeněk Tesař – klarinet
Zdeněk Divoký – lesní roh
Jiří Havlík lesní roh
Jaroslav Kubita – fagot
Luboš Hucek – fagot

W. A. Mozart, J. Triebensee, F. V. Krommer-Kramář
»»» program a vstupenky «««

Česká dechová harmonie


Praha, klasika..

ATLANTIS & MU / TOKIO & PRAHA, A.D. 2020

Koncerty se konají pod oficiální akreditací Velvyslanectví Japonska v ČR
v rámci oslav 100 let navázání vztahů mezi oběma zeměmi

Syžet programu:

V prastarých bájích, před mnoha tisíci lety, dávno před biblickou potopou, prý tento svět vypadal dost jinak než dnes: v oblasti současného Atlantského oceánu měla být bájná Atlantida, ve vodách Indického oceánu se údajně nalézala pevnina Lemurie, a v Pacifiku, přibližně od dnešního Japonska po Havaj se měl rozkládat rozsáhlý kontinent zvaný Mu.  Každá z těchto civilizací měla trvat po věky, mnohem déle než současné lidstvo, a každá se svými vzestupy, slavnými rozkvěty a tragickými pády, s historií, z níž dnes pracně objevujeme pouhé střípky.

Zkusme pro tuto chvíli společně pohlédnout na dnes připomínané události a stoleté výročí navázání vztahů mezi našimi dvěma zeměmi prizmatem věků. Kdy, v bezbřehých oceánech času, těch sto let je méně než zrnkem písku… Který však i tak zatím přesahuje osobní životní zkušenost naprosté většiny z nás…

A přece, jedno velmi pravděpodobné pojítko s tou pradávnou minulostí existuje. Neboť, nejspíš – ostatně, jak by to mohlo být jinak? – v sobě všichni nějakým způsobem neseme duchovní a genetickou výbavu, utvářející se a předávanou z tisíců generací na tisíce dalších a propojující na našem světě věky.

Že by kouzlo světa současného spočívalo právě v celoplanetárním propojení těch miliard „nás mravenečků“ v prostoru a čase?

Vítejte, dámy a pánové, na setkání dvou starobylých kultur, – setkání našima dnešníma očima a těly, hudbou našich dnešních skladatelů, tancem našich dnešních tanečnic a tanečníků…

Pátek 21. srpna – 19:30
Rudolfinum, Dvořákova síň, Alšovo nábř. 12, Praha 1
»»» mapa «««

»»» program a vstupenky «««


Sobota 22. srpna – 19:30
Chrám Nanebevzetí Panny Marie 
a sv. Jana Křtitele, Kutná Hora – Sedlec 
»»» mapa «««

»»» program a vstupenky «««


Neděle 23. srpna – 15:00
Jízdárna Světce u Tachova
»»» mapa «««

»»» program a vstupenky «««

FESTIVALOVÝ EPILOG
Pražský komorní balet a Filarmonietta Praga


Ve spolupráci s Pražským komorním baletem
Slavnostní závěrečný koncert 7. mezinárodního hudebního festivalu
„PRAHA, KLASIKA..“ 2020 v Praze

Leoš Janáček – Po zarostlém chodníčku
Bohuslav Martinů – Koncert pro flétnu, housle a orchestr
Antonín Dvořák – Symfonická báseň Holoubek, op. 110

Pražský komorní balet
Naoki Sato – flétna (Japonsko)
Pavel Šporcl – housle (Česká republika)
Symfonický orchestr Filarmonietta Praga
Dirigent: Jiří Havlík

Jiří Havlík – dirigent
Pražský komorní balet – Po zarostlém chodníčku
Pražský komorní balet – Holoubek
Kateřina Dedková
Naoki Sato – flétna (Japonsko)
Pavel Šporcl – housle
Igor Vejsada