MHF Praha, klasika.. 2020

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

– – – – –

Již po sedmé rozezní letní Prahu a další česká města hudební festival Praha, klasika..

Tento ročník bude k naší lítosti ze známých důvodů ochuzen o většinu účasti zahraničních umělců a pedagogů, nebude však ochuzen o špičkovou kvalitu předváděných děl a atraktivní sólisty a ansámbly.
Také, více než 60 mladých studentů se i letos bude zdokonalovat ve hře na své nástroje v letní hudební akademii a v průběhu festivalu se vám představí se sólovými, komorními i orchestrálními koncerty spolu se svými lektory a dospělými profesionálními kolegy.

Historicky festival získal své výjimečné postavení na české hudební scéně právě svou neobvykle široce založenou mezinárodní studijní základnou. Jeho zpočátku více samostatné projekty již po desítky let poskytují pod vedením špičkových mezinárodních pedagogů a interpretů edukační i pódiové příležitosti také studentům a budoucím hudebním profesionálům z celého světa. Od doby počátků v 90. letech minulého století se jeho odborných programů zúčastnilo již více než 4500 hudebníků z padesáti zemí čtyř kontinentů.

Letošní ročník je obohacen o velmi významnou událost, a tou je 100. výročí navázání oficiálních vztahů mezi Japonskem a Českem. Závěrečným vyvrcholením proto budou srpnové koncerty na počest tohoto výročí, které je vynikající příležitostí také ke shrnutí dosavadní mnohaleté plodné spolupráce pořadatelů festivalu s japonskými partnery.

V pražském Rudolfinu a v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci u Kutné Hory 21. a 22. srpna vždy od 19.30 k této události zazní hudba českých velikánů L. Janáčka, B. Martinů a A. Dvořáka v programu nazvaném ATLANTIS & MU / TOKIO & PRAHA, A.D. 2020. Jeho symbolikou je setkání a společná oslava dvou vzdálených starobylých kultur z opačných konců planety v našem dnešním propojeném světě. Pod vedením dirigenta Jiřího Havlíka a za doprovodu symfonického orchestru orchestrální akademie Filarmonietta Praga vystoupí v koncertu pro flétnu, housle a orchestr Bohuslava Martinů dva jedineční sólisté: za českou stranu fenomenální houslista Pavel Šporcl a za japonskou sólo flétnista České filharmonie, Japonec Naoki Sato. Dalšími hvězdami večera je Pražský komorní balet, který bude na koncertním pódiu Rudolfina tančit vůbec poprvé. Soubor provede dvě choreografie legendárního českého choreografa Pavla Šmoka: symfonickou báseň Holoubek Antonína Dvořáka a úpravu klavírního cyklu pro smyčcový orchestr Po zarostlém chodníčku Leoše Janáčka. Program je v rámci oslav oficiálně akreditován velvyslanectvím Japonska v ČR.

Program Festivalu Praha, klasika.. 2020


ZOBRAZENÍ AKTUÁLNÍCH KONCERTŮ »»»


Neděle 12. července – 19:00
Nádvoří zámku Brandýs nad Labem
Plantáž 402, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
»»» mapa «««

GIPSY FIRE: PAVEL ŠPORCL & GIPSY WAY ENSEMBLE

Ve spolupráci s agenturou Jiřího Vaníčka
Slavnostní zahajovací koncert 7. mezinárodního hudebního festivalu
„PRAHA, KLASIKA..“ 2020

Účinkující:
Pavel Šporcl, housle
Gipsy Way Ensemble – cikánská cimbálová kapela, Vojtech Szabó – akordeon

Program:
J. Brahms, J. Hubay, L. Babai, A. Piazzolla, P. Šporcl, lidové písně, maďarské čardáše a další

»»» program a vstupenky «««

Pavel Šporcl

Synagoga v Brandýse nad Labem

Úterý 14. července – 19:00
Synagoga v Brandýse nad Labem Na Potoce 140
»»» mapa «««

KONCERT SÓLISTŮ

Koncert profesorů Mistrovské akademie 2020.
Sólová a komorní díla pro smyčce, dechy, zpěv, harfu, akordeon, kytaru a klavír.

»»» program a vstupenky «««


Pátek 17. července – 19:00
Divadelní sál zámku Brandýs nad Labem
Plantáž 402, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
»»» mapa «««

SÓLOVÁ A KOMORNÍ HUDBA
1. koncert absolventů 16 sólové a komorní Ameropy 2020

Mezinárodních mistrovských kurzů se letos účastní více, než 60 dětí a studentů, kteří se budou zdokonalovat ve své hře na příčnou a zobcovou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, housle, violu, violoncello, klavír, harfu a letos nově i akordeon. V letošním roce, vzhledem k uzavření hranic v době přihlášek, se kurzů účastní jen ti, kteří žijí v ČR. Umělecký výsledek ale tím nebude ochuzen!

»»» program a vstupenky «««


Hudba národů

Sobota 18. července – 15:00
Nádvoří zámku Brandýs nad Labem
Plantáž 402, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
»»» mapa «««

„HUDBA NÁRODŮ – S HUDBOU KOLEM SVĚTA“

Kreativní program pro děti vede Ramona Schulz a Magdalena Chrzová
Absolventi 7. hudebního tábora

»»» program – vstup volný «««


Sobota 18. července – 17:00
Divadelní sál zámku Brandýs nad Labem
Plantáž 402, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
»»» mapa «««

SÓLOVÁ A KOMORNÍ HUDBA II

Absolventi 16 sólové a komorní akademie Ameropy 2020
»»» program a vstupenky »»


S hudbou kolem světa
Bára Šporclová Kodetová
Dostaveníčka v zahradách
Vojtech Szabó

Neděle 19. července – 11:00‒21:00
Klášter sv. Anežky České U Milosrdných 17, Praha 1
Ve spolupráci s Národní galerií
»»» mapa «««

MEZINÁRODNÍ UMĚLECKÝ MARATON

11:00 HUDEBNÍ ATELIÉR PRO MLADÉ UMĚLCE
„HUDBA NÁRODŮ – S HUDBOU KOLEM SVĚTA“
Dětský soubor vede Ramona Schulz a Magdalena Chrzová
Vystoupí absolventi 7. hudebního tábora
13:00 KOMORNÍ KONCERT | kostel sv. Františka
15:30 DOSTAVENÍČKA A PROMENÁDY | v zahradách

17.00 FREE PODIUM
host Barbora Šporclová Kodetová – zpěv, Vojtech Szabó – akordeon
»»» program – vstup volný «««

Jana Šrejma Kačírková – soprán
Lukáš Sommer – kytara, aranže

19:00 KOMORNÍ KONCERT HOSTŮ| kostel sv. Františka

SMÍR MEZI CTNOSTÍ A KRÁSOU
Hommage à Pietro Metastasio: Pocta největšímu z básníků

L. Boccherini: Pastorale z kytarového kvintetu D dur, G. 488
Ch. W. Gluck:  árie Sesta „Se mai senti spirarti sul volto“ z opery La clemenza di Tito
W. A. Mozart:  Il Re pastore KV. 208 – Předehra k opeře
W. A. Mozart: Árie Aminta „L’amerò, sarò costante“      
J. Mysliveček: Smyčcový kvartet C dur
J. Mysliveček: Árie Argénis „ Che non mi disse un di“ z opery L´Olimpiade
L. Sommer: Suita ve starém stylu pro kytaru a smyčcový kvartet
L. Sommer: La pace fra la virtù e la bellezza (Smír mezi ctností a krásou)
W. A. Mozart: Smyčcový kvartet F dur KV 590 – I. Allegro moderato,
W. A. Mozart: La clemenza di Tito K. 621 – árie Vitellie „Non più di fiori“
»»» program a vstupenky «««

M. Nostitz Quartet

Petr Bernášek – 1. housle
Václav Vacek – 2. housle
Pavel Hořejší – viola
Petr Šporcl – violoncello


Pondělí 17. srpna – 19:30
Rudolfinum, Sukova síň, Alšovo nábř. 12, Praha 1
»»» mapa «««

Ve spolupráci s Českou filharmonií

ČESKÁ DECHOVÁ HARMONIE
Ivan Sequardt – hoboj, umělecký vedoucí
Liběna Sequardtová – hoboj
Petr Sinkule – klarinet
Zdeněk Tesař – klarinet
Zdeněk Divoký – lesní roh
Jiří Havlík lesní roh
Jaroslav Kubita – fagot
Luboš Hucek – fagot

W. A. Mozart, J. Triebensee, F. V. Krommer-Kramář
»»» program a vstupenky «««

Česká dechová harmonie


Praha, klasika..

ATLANTIS & MU / TOKIO & PRAHA, A.D. 2020

Koncerty se konají pod oficiální akreditací Velvyslanectví Japonska v ČR
v rámci oslav 100 let navázání vztahů mezi oběma zeměmi

Syžet programu:

V prastarých bájích, před mnoha tisíci lety, dávno před biblickou potopou, prý tento svět vypadal dost jinak než dnes: v oblasti současného Atlantského oceánu měla být bájná Atlantida, ve vodách Indického oceánu se údajně nalézala pevnina Lemurie, a v Pacifiku, přibližně od dnešního Japonska po Havaj se měl rozkládat rozsáhlý kontinent zvaný Mu.  Každá z těchto civilizací měla trvat po věky, mnohem déle než současné lidstvo, a každá se svými vzestupy, slavnými rozkvěty a tragickými pády, s historií, z níž dnes pracně objevujeme pouhé střípky.

Zkusme pro tuto chvíli společně pohlédnout na dnes připomínané události a stoleté výročí navázání vztahů mezi našimi dvěma zeměmi prizmatem věků. Kdy, v bezbřehých oceánech času, těch sto let je méně než zrnkem písku… Který však i tak zatím přesahuje osobní životní zkušenost naprosté většiny z nás…

A přece, jedno velmi pravděpodobné pojítko s tou pradávnou minulostí existuje. Neboť, nejspíš – ostatně, jak by to mohlo být jinak? – v sobě všichni nějakým způsobem neseme duchovní a genetickou výbavu, utvářející se a předávanou z tisíců generací na tisíce dalších a propojující na našem světě věky.

Že by kouzlo světa současného spočívalo právě v celoplanetárním propojení těch miliard „nás mravenečků“ v prostoru a čase?

Vítejte, dámy a pánové, na setkání dvou starobylých kultur, – setkání našima dnešníma očima a těly, hudbou našich dnešních skladatelů, tancem našich dnešních tanečnic a tanečníků…

Pátek 21. srpna – 19:30
Rudolfinum, Dvořákova síň, Alšovo nábř. 12, Praha 1
»»» mapa «««

»»» program a vstupenky «««


Sobota 22. srpna – 19:30
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele, Kutná Hora – Sedlec 
»»» mapa «««

»»» program a vstupenky «««


Neděle 23. srpna – 15:00
Jízdárna Světce u Tachova
»»» mapa «««

»»» program a vstupenky «««

FESTIVALOVÝ EPILOG
Pražský komorní balet a Filarmonietta Praga


Ve spolupráci s Pražským komorním baletem
Slavnostní závěrečný koncert 7. mezinárodního hudebního festivalu
„PRAHA, KLASIKA..“ 2020 v Praze

Leoš Janáček – Po zarostlém chodníčku
Bohuslav Martinů – Koncert pro flétnu, housle a orchestr
Antonín Dvořák – Symfonická báseň Holoubek, op. 110

Pražský komorní balet
Naoki Sato – flétna (Japonsko)
Pavel Šporcl – housle (Česká republika)
Symfonický orchestr Filarmonietta Praga
Dirigent: Jiří Havlík

Jiří Havlík – dirigent
Pražský komorní balet – Po zarostlém chodníčku
Pražský komorní balet – Holoubek
Kateřina Dedková
Naoki Sato – flétna (Japonsko)
Pavel Šporcl – housle
Igor Vejsada