Praha, klasika.. 2016

 

Mezinarodni hudebni festival Praha, klasika..

International Music Festival
Prague, Classics..

 

* * * * *

 

July 17 – August 14, 2016

3. mezinárodní hudební festival PRAHA, KLASIKA..
23. mezinárodní interpretační kurzy AMEROPA 2016
11. mistrovské kurzy sólové hudby
3. dětský hudební tábor
2. výtvarný tábor pod vedením hosta Sin-pen Chuanga
4. letní orchestrální akademie FILARMONIETTA PRAGA
25. mezinárosní kurzy hry na lesní roh HORNCLASS

3rd International Music Festival PRAGUE, CLASSICS..
23rd Chamber Courses AMEROPA 2016
11th Ameropa Solo Academy
3rd Youth Camp Program
2nd Fine Art Program with special guest Xinben Huang
4th Summer Orchestral Academy FILARMONIETTA PRAGA
25th International Master Courses HORNCLASS

Concert in Simon and Juda church Concert in Martinu Hall Concert in Bertramka

11. MISTROVSKÉ KURZY
sobota, 16. července – pátek, 22. července, 2016
Brandýs nad Labem, základní umělecká škola a zámek
Ve spolupráci se Základní uměleckou školou
a městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
11th AMEROPA SOLO ACADEMY
Saturday, July 16 – Friday, July 22, 2016
Brandýs nad Labem, Music school and Castle
In partnership with Music school
and City Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Václav Slivanský – flute | CR, Vratislav Vlna – oboe | CR, Andréa E. Banke – oboe | USA, Kristín M. Jakobsdóttir – bassoon | Iceland, Joseph Ognibene – horn | Iceland/USA, Vadim Mazo – housle/viola | USA, Ada Slivanská – housle | CR, Petr Bernášek – violin | CR, Věra Binarová – viola | CR, Miroslav Petráš – cello | CR, Jiří Rohan – double bass | CR/Japan, Kateřina Englichová – arp | CR, Monika Pecikiewiczová – piano | CR, Václav Mácha – piano | CR, Aglaia Tarantino – piano | Italy/GB, Laura Pfortmiller – soprano | USA, Kyle Pfortmiller – baritone | USA, Miloslava Vítková – choir | CR, Hideo Miyajima – vocal cooperation | Japan, Slavomír Hořínka – violin/composition | CR, Xingben Huang – Fine Arts | China

Festival Praha, klasika..
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
Neděle 17. července, 19:00
Zámecká kaple Brandýs nad Labem
Zahajovací koncert profesorů
Mezinárodních mistrovských kurzů sólové hry Ameropa
KONCERT SÓLISTŮ
»»» mapa »»»

Festival Prague, Classics..
FESTIVE OPENING
Sunday, July 17, 19:00
Castle chapel Brandýs nad Labem
Opening faculty concert
International Solo Academy Ameropa
CONCERT OF THE SOLOISTS
»»» map »»»

Pátek 22. července 15:00
Koncertní sál Základní umělecké školy
F. X. Procházky 25, Brandýs nad Labem
Účastníci mistrovských kurzů

(interní koncert)
»»» mapa »»»

Friday, July 22 15:00
Music school Concert hall
F. X. Procházky 25, Brandýs nad Labem
Solo Academy Participants

(internal concert)
»»» map »»»

Čtvrtek 21. a pátek 22. července 19:00
Zámecká kaple Brandýs nad Labem
SÓLOVÁ A KOMORNÍ HUDBA
Absolventi 11. sólové akademie Ameropa 2016
(interní koncerty)
»»» mapa »»»

Thursday, July 21 and Friday, July 22 19:00
Castle chapel Castle Brandýs nad Labem
SOLO AND CHAMBER MUSIC CONCERT
Participants of 11th Solo Academy Ameropa 2016
(internal concerts)
»»» map »»»

AMEROPA – FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY
Letní orchestrální akademie FILARMONIETTA PRAGA
neděle 24. července – sobota 7. srpna, 2016
Praha – Základní umělecká škola Jana Hanuše &
koncertní sály, paláce a kostely, Sedlec, Kutná Hora

AMEROPA – CHAMBER MUSIC FESTIVAL
Summer orchestral academy FILARMONIETTA PRAGA
Sunday, July 24 – Saturday, August 7, 2016
Praha – Music school of Jan Hanuš & Concert halls,
Palaces and Churches, Sedlec, Kutná Hora

Hallfrídur Ólafsdóttir – flute | Iceland, Václav Slivanský – flute | CR, Pavel Tylšar – oboe | CR, Andréa E. Banke – oboe | USA, Nikola Djurica – clarinet | Serbia, Alberto Rodríguez Acuña – clarinet | Spain, Kristín M. Jakobsdóttir – bassoon | Iceland, Joseph Ognibene – horn | Iceland/USA, Vadim Mazo – housle/viola | USA, David Ehrlich – violin | USA, Debbra Wood Schwartz – violin | USA, Evgenia Epshtein – violin | Croatia, Li Kaixiang – violin | China, Ada Slivanská – housle | CR, Petr Bernášek – violin | CR, Jue Yao – violin | China, Qing Yanyan – violin | China, Qian Chen – violin | China, Věra Binarová – viola | CR, Nancy Buck – viola | USA, Jiří Poslední – viola | CR, Qi Yue – viola | China, Eduardo del Río Robles – cello | Spain, Karen Becker – cello | USA, Mingwei Zhao – cello | China, Peter Mišejka – cello | CR, Jiří Rohan – double bass | CR/Japan, Kateřina Englichová – arp | CR, Vendulka Vaňková – arp | CR, Teresa Ehrlich – piano | USA, Libor Nováček – piano | CR, Jana Chaudhuri | CZ/India, Debashish Chaudhuri | India, Aglaia Tarantino – piano | Italy/GB, Tsutomu Masuko – baritone | Japan, Laura Pfortmiller – soprano | USA, Kyle Pfortmiller – baritone | USA, Miloslava Vítková – choir | CR, Ondřej Kukal – composition | CR, Jonathan Green – composition | USA, Hideo Miyajima – conductor | Japan, Jiří Havlík – conductor | CR, Xingben Huang – Fine Arts | China

Neděle 24. července, 19:30
Martinický palác
Hradčanské náměstí 8, Praha 1
Zahájení 23. mezinárodních kurzů
komorní hudby Ameropa 2016
NOSTITZ QUARTET & PROFESOŘI AMEROPA
Slavnostní zahajovací koncert
»»» map »»»

Sunday, July 24, 19:30
Martinický palác
Hradčanské náměstí 8, Praha 1
Opening of the 23nd International
Chamber Courses AMEROPA 2016
NOSTITZ QUARTET & AMEROPA FACULTY
Gala Opening Concert
»»» map »»»

Středa 27. července, 19:30
Tereziánský sál Břevnovského kláštera
Benediktinské arciopatstvá sv. Vojtěcha
a sv. Markéty Markétská 1 Praha 6 – Břevnov 1

KOMORNÍ SOUBORY AMEROPA A HOSTÉ
»»» mapa »»»

Tuesday, July 26, 19:30
Theresian Hall of Břevnov monastery
Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha
a sv. Markéty Markétská 1 Praha 6 – Břevnov 1

AMEROPA FACULTY AND GUESTS ENSEMBLES
»»» map »»»

Čtvrtek 28. července, 19:00
Koncertní sál Základní umělecké školy
Meziškolská 1, Praha 6, Břevnov, 169 00
KONCERT ÚČASTNÍKŮ
(interní koncert)
»»» mapa »»»

Thursday, July 28, 19:00
Music school Concert hall
Meziškolská 1, Praha 6 Břevnov
AMEROPA PARTICIPANTS CONCERT
(internal cocnert)
»»» map »»»

Pátek 29. července, 19:30
Martinický palác
Hradčanské náměstí 8, Praha 1
VELKÁ HUDEBNÍ ROMANCE
Komorní soubory profesorů

»»» mapa »»»

Friday, July 29, 19:30
Martinic palace, Prague castle
Hradčanské náměstí 8, Praha 1
GREAT ROMANTIC MUSIC
Ameropa faculty ensembles
»»» map »»»

Sobota 30. července, 15:00
Koncertní sál Základní umělecké školy
Meziškolská 1, Praha 6, Břevnov, 169 00
KONCERT MLADÝCH ÚČASTNÍKŮ AMEROPY
(interní koncert)
»»» mapa »»»

Saturday, July 30, 15:00
Music school Concert hall
Meziškolská 1, Praha 6 Břevnov
CONCERT OF AMEROPA YOUTH ENSEMBLES
(internal concert)
»»» map »»»

Sobota 30. července, 18:00
Martinický palác
Hradčanské náměstí 8, Praha 1
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ SPOLUPRÁCE
Koncert profesorů a účastníků
»»» map »»»

Saturday, July 30, 18:00
Martinic palace, Prague castle
Hradčanské náměstí 8, Praha 1
INTERNATIONAL COLLABORATION IN MUSIC
Concert of faculty & participants ensembles
»»» map »»»

Neděle 31. července, 20:00
Kostel Panny Marie Sněžné
Jungmannovo nám., Praha 1
ORCHESTRÁLNÍ KONCERT I
A. Dvořák „STABAT MATER“

Orchestr Academia filarmonica Bohemia
Spojené sbory: Pražští pěvci, Hlahol Praha
Sbormistr: Stanislav Mistr
Dirigent: Jiří Havlík
»»» mapa »»»

Sunday, July 31, 20:00
Church of Our Lady of The Snow
Jungmannovo nám., Praha 1
ORCHESTRAL CONCERT I
A. Dvořák “STABAT MATER”

Orchestra Academia filarmonica Bohemia
Choirs: Pražští pěvci, Hlahol Praha
Choirmaster: Stanislav Mistr
Conductor Jiří Havlík
»»» map »»»

Úterý 2. srpna, 19:30
Tereziánský sál Břevnovského kláštera
Benediktinské arciopatstvá sv. Vojtěcha
HUDBA PŘÍMO OD SRDCE
Koncert profesorů
»»» mapa »»»

Tuesday, August 2, 19:30
Theresian Hall of Břevnov Monastery
Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha
MUSIC STRAIGHT FROM OUR HEARTS
Concert of Ameropa faculty ensembles
»»» map »»»

Čtvrtek 4. srpna, 19:30
Koncertní sál Základní umělecké školy
Meziškolská 1, Praha 6, Břevnov, 169 00
KONCERT ÚČASTNÍKŮ
(interní koncert)
»»» map »»»

Thursday, August 4, 19:30
Music school Concert hall
Meziškolská 1, Praha 6 Břevnov
CONCERT OF PARTICIPANTS ENSEMBLES
(internal concert)
»»» map »»»

Pátek 5. srpna, 15:00
Martinický palác, Pražský hrad
Hradčanské náměstí 8, Praha 1
SETKÁNÍ ZÁPADU S VÝCHODEM
Koncert profesorů & účastníků
»»» mapa »»»

Friday, August 5, 15:00
Martinic palace, Prague castle
Hradčanské náměstí 8, Praha 1
WEST MEETS EAST
Concert of Ameropa faculty & participants ensembles
»»» map »»»

Pátek 5. srpna 19:30
Poutní kostel Narození Páně,
Martinický palác, Pražský hrad
Hradčanské náměstí 8, Praha 1

HUDBA SMYČCŮ A DECHŮ
Koncert profesorů & účastníků
»»» mapa »»»

Friday, August 5, 19:30
Church of the Nativity of Our Lord,
Martinic palace, Prague castle
Hradčanské náměstí 8, Praha 1

GREAT MUSIC FOR STRINGS AND WINDS
Concert of Ameropa faculty & participants ensembles
»»» map »»»

Sobota 6. srpna, 15:00
Akademie múzických umění, Sál Martinů
Lichtenstein Palace, Malostranské nám. 13, Praha 1
FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY AMEROPA
ZÁVĚREČNÝ KONCERT
»»» mapa »»»

Saturday, August 6, 15:00
Prague Academy of Music, Martinů Hall
Lichtenstein Palace, Malostranské nám. 13, Praha 1
AMEROPA CHAMBER MUSIC FESTIVAL
FINAL CONCERT
»»» map »»»

Sobota 6. srpna, 19:30
Kutná Hora – Sedlec, Konvent
Bývalý cisterciácký klášter,
sídlo společnosti Phillip Morris ČR

Orchestra Academia filarmonica Bohemia
Dirigent: Hiedo Miyajima (Japonsko)
Antonín Dvořák RUSALKA
»»» mapa »»»

Saturday, August 6, 19:30
Kutná Hora – Sedlec, Konvent
former Cistercian monastery,
the seat of the company Phillip Morris ČR

Orchestra Academia filarmonica Bohemia
Conductor: Hiedo Miyajima (Japan)
Antonín Dvořák RUSALKA
»»» map »»»

Neděle 7. srpna, 19:30
Chrám sv. Barbory, Kutná Hora
Orchestr Academia filarmonica Bohemia
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ORCHESTRÁLNÍ HUDEBNÍ
AKADEMIE FILARMONIETTA PRAGA 2016

Dirigent: Jiří Havlík
Program: Bedřich Smetana – Má Vlast
»»» mapa »»»

Sunday, August 7, 19:30
Chrám sv. Barbory, Kutná Hora
Orchestra Academia filarmonica Bohemia
FINAL CHAMBER CONCERT SUMMER ORCHESTRAL
ACADEMY FILARMONIETTA PRAGA 2016

Conductor: Jiří Havlík
Program: Bedřich Smetana – My Country
»»» map »»»
25. interpretační kursy – lesní roh
HORNCLASS 2016
sobota 13. srpna – neděle 21. srpna 2016
Praha 6, Základní umělecká škola Jana Hanuše,
Břevnovský klášter, Tloskov
The 25th Interpretation Horn Courses
HORNCLASS 2016
Saturday, August 13 – Sunday, August 21, 2016
Prague 6, Music school Jan Hanuš,
Břevnov monastery, Tloskov
Hosté | Guests Michelle Stebleton | USA, Thomas Hauschild | Germany
Recitály, koncerty | Recitals, concerts Arkadij Shilkloper | Germany/Russia,
Laureate of competition „Markneukirchen 2016“
Pořadatelé kurzů | Hosted by Zdeněk Divoký, Jiří Havlík, Jindřich Petráš | Czech Republic
Klavírní spolupráce | Piano cooperation Jarmila Panochová, Jana Goliášová

Neděle 14. srpna, 19:30
Tereziánský sál Břevnovského kláštera
Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha
a sv. Markéty Markétská 1 Praha 6 – Břevnov 1

ZAHAJOVACÍ KONCERT HORNCLASS 2016
„Thomas Hauschild a Horn Ensemble Leipzig“
»»» mapa »»»

Sunday, August 14, 19:30
Theresian Hall of Břevnov monastery
Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha
a sv. Markéty Markétská 1 Praha 6 – Břevnov 1

OPENING CONCERT HORNCLASS 2016
„Thomas Hauschild and Horn Ensemble Leipzig“
»»» map »»»

Pondělí 15. srpna, 19:30
Tereziánský sál Břevnovského kláštera
Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha
a sv. Markéty Markétská 1 Praha 6 – Břevnov 1

KONCERT HOSTŮ
Arkady Shilkloper „HORNOLOGY“
»»» mapa »»»

Monday, August 15, 19:30
Tereziánský sál Břevnovského kláštera
Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha
a sv. Markéty Markétská 1 Praha 6 – Břevnov 1

RECITAL OF THE GUESTS
Arkady Shilkloper „HORNOLOGY“
»»» mapa »»»

Úterý 16. srpna, 19:30
Základní umělecká škola Jana Hanuše
Praha 6, Břevnov,
U dělnického cvičiště 1, 169 00
„MLADÍ SÓLISTÉ“
vítěz soutěže Markneukirchen 2016 – lesní roh
klavírní spolupráce
Jarmila Panochová a Jana Goliášová

»»» mapa »»»

Tuesday, August 16, 19:30
Music school Concert hall
Meziškolská 1, Praha 6 Břevnov, 169 00
„YOUNG TALENT“ CONCERT
Winner of the competition Markneukirchen 2016
Piano cooperation
Jarmila Panochová and Jana Goliášová

»»» map »»»

Středa, čtvrtek a pátek 17. – 19. srpna, 19:30
Základní umělecká škola Jana Hanuše
Praha 6, Břevnov,
U dělnického cvičiště 1, 169 00
Koncert účastníků Hornclass
(interní koncert)
»»» mapa »»»

Wednesday, Thursday & Friday, August 17 – 19, 19:30
Music school Concert hall
Meziškolská 1, Praha 6 Břevnov, 169 00
CONCERTS OF PARTICIPANTS
(internal concert)
»»» map »»»

Sobota 20. srpna, 17:00
Zámecký park Zámek Tloskov
CORNISSIMO CHATEAU TLOSKOV
SLAVNOSTNÍ ZÁVĚR festivalu
PRAHA, KLASIKA..
a HORNCLASS 2016

Program: promenády, sólová vystoupení
a závěrečné Halali –
účastníci mezinárodních
interpretačních kurzů HORNCLASS

»»» mapa »»»

Saturday, August 20, 17:00
Castle Tloskov Park
CORNISSIMO CHATEAU TLOSKOV
FESTIVE CLOSING of the festival
PRAGUE, CLASSICS..
and HORNCLASS 2016

Program: promenades, solo performances
and final Halali – p
articipants of the international
horn courses HORNCLASS

»»» map »»»