Praha, klasika.. 2017

 

Mezinarodni hudebni festival Praha, klasika..

International Music Festival / Mezinárodní hudební festival

PRAHA, KLASIKA.. 2017 – Cesty světla a radosti
PRAGUE, CLASSICS.. 2017 – The Ways of Light and Joy

* * * * *
16. července – 17. srpna 2017

4. mezinárodní hudební festival PRAHA, KLASIKA..
24. mezinárodní interpretační kurzy AMEROPA 2017
13. mistrovské kurzy sólové hudby
5. dětský hudební tábor
3. výtvarný tábor pod vedením hosta Sin-pen Chuanga
5. letní orchestrální akademie FILARMONIETTA PRAGA
26. mezinárosní kurzy hry na lesní roh HORNCLASS

4th International Music Festival PRAGUE, CLASSICS..
24th Chamber Courses AMEROPA 2017
12th Ameropa Solo Academy
4rd Youth Camp Program
3rd Fine Art Program with special guest Xinben Huang
5th Summer Orchestral Academy FILARMONIETTA PRAGA
26th International Master Courses HORNCLASS

Za podpory Nadace ČEZ

12. MISTROVSKÉ KURZY
sobota, 15. července – sobota, 22. července, 2017
Brandýs nad Labem, základní umělecká škola a zámek
Ve spolupráci se Základní uměleckou školou
a městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
12th AMEROPA SOLO ACADEMY
Saturday, July 15 – Saturday, July 22, 2017
Brandýs nad Labem, Music school and Castle
In partnership with Music school
and City Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Václav Slivanský – flute | CR, Vratislav Vlna – oboe | CR, Miloslav Tengler – clarinet  | CR, 
Petr Bernášek – violin | CR, Vadim Mazo – housle/viola | USA, Monique Mead – housle | USA, Ada Slivanská – housle | CR, Věra Binarová – viola | CR, Miroslav Petráš – cello | CR, Kateřina Englichová – arp | CR, Yuri Ananiev – piano | Spain,
Libor Nováček – piano | CR, Monika Pecikiewiczová – piano | CR, Angelika Pavlech –  vocal | Slovakia,
Květa Hurťáková – Cretive program for children | CR, Marlies Krejza – percussion, Youth Program | Germany/CR
 
Xingben Huang – Fine Arts | China, Viktória Rampal Dzurenko – Fine Arts | Slovakia

Festival Praha, klasika..
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
Neděle 17. července, 19:00
Zámecká kaple Brandýs nad Labem
Zahajovací koncert profesorů
Mezinárodních mistrovských kurzů sólové hry Ameropa
KONCERT SÓLISTŮ
»»» mapa »»»

Festival Prague, Classics..
FESTIVE OPENING
Sunday, July 17, 19:00
Castle chapel Brandýs nad Labem
Opening faculty concert
International Solo Academy Ameropa
CONCERT OF THE SOLOISTS
»»» map »»»

Pondělí 18. července, 17:00
Synagoga v Brandýse nad Labem Na Potoce 140
Práce s mladými houslisty
Jaroslav Svěcený
HUDEBNÍ DÍLNA
»»» mapa »»»

Monday, July 18, 17:00
Synagogue Brandýs nad Labem Na Potoce 140
Work with young violinists
Jaroslav Svěcený
WORKSHOP, MASTERCLASS
»»» map »»»

Pondělí 18. července, 19:30
Synagoga v Brandýse nad Labem Na Potoce 140
Jaroslav Svěcený – housle, Jitka Navrátilová – cembalo
Italské housle z Cremony, Milana, Bologny a Ferrary,
francouzské z Paříže a nejlepší pražské a německé housle

KONCERT HOSTŮ
Slavné evropské housle

»»» mapa »»»

Monday, July 18, 19:30
Synagogue Brandýs nad Labem Na Potoce 140
Jaroslav Svěcený – violin, Jitka Navrátilová – cembalo
Violins from Italy – Cremona, Milano, Bologna and Ferraro,
France – Paris,  and the best violinst from Prague and Germany

CONCERT OF THE GUESTS SOLOISTS
Famous European Violins

»»» map »»»

Pátek 22. července 15:00
Koncertní sál Základní umělecké školy
F. X. Procházky 25, Brandýs nad Labem
Účastníci mistrovských kurzů

(interní koncert)
»»» mapa »»»

Friday, July 22 15:00
Music school Concert hall
F. X. Procházky 25, Brandýs nad Labem
Solo Academy Participants

(internal concert)
»»» map »»»

Čtvrtek 21. a pátek 22. července 19:00
Zámecká kaple Brandýs nad Labem
SÓLOVÁ A KOMORNÍ HUDBA
Absolventi 11. sólové akademie Ameropa 2016
(interní koncerty)
»»» mapa »»»

Thursday, July 21 and Friday, July 22 19:00
Castle chapel Castle Brandýs nad Labem
SOLO AND CHAMBER MUSIC CONCERT
Participants of 11th Solo Academy Ameropa 2016
(internal concerts)
»»» map »»»


AMEROPA – FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY
Letní orchestrální akademie FILARMONIETTA PRAGA
neděle 24. července – sobota 7. srpna, 2016
Praha – Základní umělecká škola Jana Hanuše &
koncertní sály, paláce a kostely, Sedlec, Kutná Hora


AMEROPA – CHAMBER MUSIC FESTIVAL
Summer orchestral academy FILARMONIETTA PRAGA
Sunday, July 24 – Saturday, August 7, 2016
Praha – Music school of Jan Hanuš & Concert halls,
Palaces and Churches, Sedlec, Kutná Hora

Hallfrídur Ólafsdóttir – flute | Iceland, Václav Slivanský – flute | CR, Pavel Tylšar – oboe | CR, Nikola Djurica – clarinet | Serbia, Alberto Rodríguez Acuña – clarinet | Spain, Kristín M. Jakobsdóttir – bassoon | Iceland, Vadim Mazo – housle/viola | USA, David Ehrlich – violin | USA, Debbra Wood Schwartz – violin | USA, Li Kaixiang – violin | China, Ada Slivanská – housle | CR,
Petr Bernášek – violin | CR, Jue Yao – violin | China, Qing Yanyan – violin | China, Qian Chen – violin | China, Věra Binarová – viola | CR, Nancy Buck – viola | USA, Jiří Poslední – viola | CR, Eduardo del Río Robles – cello | Spain, Mingwei Zhao – cello | China, Peter Mišejka – cello | CR, Kateřina Englichová – arp | CR, Teresa Ehrlich – piano | USA, Jana Chaudhuri | CZ/India, Debashish Chaudhuri | India, Tsutomu Masuko – baritone | Japan, Lily Zhang – soprano | China / USA, Miloslava Vítková – soprano / choir | CR, Ondřej Kukal – composition | CR, Ayal Adler – composition | Israel, Jonathan Green – composition | USA, Hideo Miyajima – conductor | Japan, Jiří Havlík – conductor | CR, Xingben Huang – Fine Arts | China

Neděle 24. července, 19:30
Martinický palác
Hradčanské náměstí 8, Praha 1
Zahájení 23. mezinárodních kurzů
komorní hudby Ameropa 2016
NOSTITZ QUARTET & PROFESOŘI AMEROPA
host: Pražský komorní balet
Slavnostní zahajovací koncert
»»» map »»»

Sunday, July 24, 19:30
Martinický palác
Hradčanské náměstí 8, Praha 1
Opening of the 23nd International
Chamber Courses AMEROPA 2016
NOSTITZ QUARTET & AMEROPA FACULTY
guest: Prague Chamber Ballet

Gala Opening Concert
»»» map »»»

Středa 27. července, 19:30
Tereziánský sál Břevnovského kláštera
Benediktinské arciopatstvá sv. Vojtěcha
a sv. Markéty Markétská 1 Praha 6 – Břevnov 1

KOMORNÍ SOUBORY AMEROPA A HOSTÉ
»»» mapa »»»

Tuesday, July 26, 19:30
Theresian Hall of Břevnov monastery
Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha
a sv. Markéty Markétská 1 Praha 6 – Břevnov 1

AMEROPA FACULTY AND GUESTS ENSEMBLES
»»» map »»»

Čtvrtek 28. července, 19:00
Koncertní sál Základní umělecké školy
Meziškolská 1, Praha 6, Břevnov, 169 00
KONCERT ÚČASTNÍKŮ
(interní koncert)
»»» mapa »»»

Thursday, July 28, 19:00
Music school Concert hall
Meziškolská 1, Praha 6 Břevnov
AMEROPA PARTICIPANTS CONCERT
(internal cocnert)
»»» map »»»

Pátek 29. července, 19:30
Martinický palác
Hradčanské náměstí 8, Praha 1
VELKÁ HUDEBNÍ ROMANCE
Komorní soubory profesorů

»»» mapa »»»

Friday, July 29, 19:30
Martinic palace, Prague castle
Hradčanské náměstí 8, Praha 1
GREAT ROMANTIC MUSIC
Ameropa faculty ensembles
»»» map »»»

Sobota 30. července, 15:00
Koncertní sál Základní umělecké školy
Meziškolská 1, Praha 6, Břevnov, 169 00
KONCERT MLADÝCH ÚČASTNÍKŮ AMEROPY
»»» mapa »»»

Saturday, July 30, 15:00
Music school Concert hall
Meziškolská 1, Praha 6 Břevnov
CONCERT OF AMEROPA YOUTH ENSEMBLES
»»» map »»»

Sobota 30. července, 18:00
Martinický palác
Hradčanské náměstí 8, Praha 1
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ SPOLUPRÁCE
Koncert profesorů a účastníků
»»» map »»»

Saturday, July 30, 18:00
Martinic palace, Prague castle
Hradčanské náměstí 8, Praha 1
INTERNATIONAL COLLABORATION IN MUSIC
Concert of faculty & participants ensembles
»»» map »»»

Neděle 31. července, 20:00
Kostel Panny Marie Sněžné
Jungmannovo nám., Praha 1
ORCHESTRÁLNÍ KONCERT I
A. Dvořák „STABAT MATER“

Orchestr Academia filarmonica Bohemia
Spojené sbory: Pražští pěvci, Hlahol Praha
Sbormistr: Stanislav Mistr
Dirigent: Jiří Havlík
»»» mapa »»»

Sunday, July 31, 20:00
Church of Our Lady of The Snow
Jungmannovo nám., Praha 1
ORCHESTRAL CONCERT I
A. Dvořák “STABAT MATER”

Orchestra Academia filarmonica Bohemia
Choirs: Pražští pěvci, Hlahol Praha
Choirmaster: Stanislav Mistr
Conductor Jiří Havlík
»»» map »»»

Úterý 2. srpna, 19:30
Tereziánský sál Břevnovského kláštera
Benediktinské arciopatstvá sv. Vojtěcha
HUDBA PŘÍMO OD SRDCE
Koncert profesorů
»»» mapa »»»

Tuesday, August 2, 19:30
Theresian Hall of Břevnov Monastery
Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha
MUSIC STRAIGHT FROM OUR HEARTS
Concert of Ameropa faculty ensembles
»»» map »»»

Čtvrtek 4. srpna, 19:30
Koncertní sál Základní umělecké školy
Meziškolská 1, Praha 6, Břevnov, 169 00
KONCERT ÚČASTNÍKŮ
(interní koncert)
»»» map »»»

Thursday, August 4, 19:30
Music school Concert hall
Meziškolská 1, Praha 6 Břevnov
CONCERT OF PARTICIPANTS ENSEMBLES
(internal concert)
»»» map »»»

Pátek 5. srpna, 15:00
Martinický palác, Pražský hrad
Hradčanské náměstí 8, Praha 1
SETKÁNÍ ZÁPADU S VÝCHODEM
Koncert profesorů & účastníků
»»» mapa »»»

Friday, August 5, 15:00
Martinic palace, Prague castle
Hradčanské náměstí 8, Praha 1
WEST MEETS EAST
Concert of Ameropa faculty & participants ensembles
»»» map »»»

Pátek 5. srpna 19:30
Martinický palác, Pražský hrad
Hradčanské náměstí 8, Praha 1

HUDBA SMYČCŮ A DECHŮ
Koncert profesorů & účastníků
»»» mapa »»»

Friday, August 5, 19:30
Martinic palace, Prague castle
Hradčanské náměstí 8, Praha 1

GREAT MUSIC FOR STRINGS AND WINDS
Concert of Ameropa faculty & participants ensembles
»»» map »»»

Sobota 6. srpna, 15:00
Akademie múzických umění, Sál Martinů
Lichtenstein Palace, Malostranské nám. 13, Praha 1
FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY AMEROPA
ZÁVĚREČNÝ KONCERT
»»» mapa »»»

Saturday, August 6, 15:00
Prague Academy of Music, Martinů Hall
Lichtenstein Palace, Malostranské nám. 13, Praha 1
AMEROPA CHAMBER MUSIC FESTIVAL
FINAL CONCERT
»»» map »»»

Sobota 6. srpna, 19:30
Kutná Hora – Sedlec, Konvent
Bývalý cisterciácký klášter,
sídlo společnosti Phillip Morris ČR

Antonín Dvořák RUSALKA
Koncertní provedení komorní úpravy opery
Adaptace: Iain Farrington (GB), česká premiéra
Rusalka – Lily Zhang (Čína), Princ – Jaroslav Březina,
Vodník – Pavel Klečka, Ježibaba – Petra Vondrová
Cizí kněžna – Miloslava Vítková
Orchestra Academia filarmonica Bohemia
Dirigent: Hiedo Miyajima (Japonsko)
»»» mapa »»»

Saturday, August 6, 19:30
Kutná Hora – Sedlec, Konvent
former Cistercian monastery,
the seat of the company Phillip Morris ČR

Antonín Dvořák RUSALKA
Concert performers of the opera
Adaptation: Iain Farrington (GB), Czech premiére
Rusalka – Lily Zhang (Čína), Princ – Jaroslav Březina,
Vodník – Pavel Klečka, Ježibaba – Petra Vondrová
Cizí kněžna – Miloslava Vítková
Orchestra Academia filarmonica Bohemia
Conductor: Hiedo Miyajima (Japan)
»»» map »»»

Neděle 7. srpna, 19:30
Chrám sv. Barbory, Kutná Hora
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ORCHESTRÁLNÍ HUDEBNÍ
AKADEMIE FILARMONIETTA PRAGA 2016
Bedřich Smetana MÁ VLAST

Orchestr Academia filarmonica Bohemia
Dirigent: Jiří Havlík
»»» mapa »»»

Sunday, August 7, 19:30
Chrám sv. Barbory, Kutná Hora
FINAL CHAMBER CONCERT SUMMER ORCHESTRAL
ACADEMY FILARMONIETTA PRAGA 2016

Bedřich Smetana MY COUNTRY
Orchestra Academia filarmonica Bohemia
Conductor: Jiří Havlík
»»» map »»»
 
25. interpretační kursy – lesní roh
HORNCLASS 2016
sobota 13. srpna – neděle 21. srpna 2016
Praha 6, Základní umělecká škola Jana Hanuše,
Břevnovský klášter, Tloskov
The 25th Interpretation Horn Courses
HORNCLASS 2016
Saturday, August 13 – Sunday, August 21, 2016
Prague 6, Music school Jan Hanuš,
Břevnov monastery, Tloskov
Hosté | Guests Thomas Hauschild | Germany
Recitály, koncerty | Recitals, concerts Arkadij Shilkloper | Germany/Russia,
Laureate of competition „Markneukirchen 2016″ Nicolas Gomez Naval
Pořadatelé kurzů | Hosted by Zdeněk Divoký, Jiří Havlík, Jindřich Petráš | Czech Republic
Klavírní spolupráce | Piano cooperation Jarmila Panochová, Jana Goliášová

Neděle 14. srpna, 19:30
Martinický palác, Pražský hrad
Hradčanské náměstí 8, Praha 1

ZAHAJOVACÍ KONCERT HORNCLASS 2016
„Thomas Hauschild a Horn Ensemble Leipzig“
»»» mapa »»»

Sunday, August 14, 19:30
Martinic palace, Prague castle
Hradčanské náměstí 8, Praha 1

OPENING CONCERT HORNCLASS 2016
„Thomas Hauschild and Horn Ensemble Leipzig“
»»» map »»»

Pondělí 15. srpna, 19:30
Tereziánský sál Břevnovského kláštera
Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha
a sv. Markéty Markétská 1 Praha 6 – Břevnov 1

KONCERT HOSTŮ
Arkady Shilkloper „HORNOLOGY“
»»» mapa »»»

Monday, August 15, 19:30
Tereziánský sál Břevnovského kláštera
Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha
a sv. Markéty Markétská 1 Praha 6 – Břevnov 1

RECITAL OF THE GUESTS
Arkady Shilkloper „HORNOLOGY“
»»» mapa »»»

Úterý 16. srpna, 19:30
Základní umělecká škola Jana Hanuše
Praha 6, Břevnov,
U dělnického cvičiště 1, 169 00
„MLADÍ SÓLISTÉ“
Laureát mezinárodní soutěže Markneukirchen 2016
Nicolas Gomez Naval (Španělsko) – lesní roh
Jana Goliášová – klavír

»»» mapa »»»

Tuesday, August 16, 19:30
Music school Concert hall
Meziškolská 1, Praha 6 Břevnov, 169 00
„YOUNG TALENT“ CONCERT
Winner of the competition Markneukirchen 2016
Nicolas Gomez Naval (Spain) – French Horn
Jana Goliášová – piano

»»» map »»»

Středa & čtvrtek a pátek 17. – 18. srpna, 19:30
Základní umělecká škola Jana Hanuše
Praha 6, Břevnov,
U dělnického cvičiště 1, 169 00
Koncert účastníků Hornclass
(interní koncert)
»»» mapa »»»

Wednesday & Thursday, August 17 – 18, 19:30
Music school Concert hall
Meziškolská 1, Praha 6 Břevnov, 169 00
CONCERTS OF PARTICIPANTS
(internal concert)
»»» map »»»

Pátek 19. srpna, 18:00
KONCERT HOSPITÁL KUKS
Refektář – klášterní kostel Nejsvětější Trojice – nádvoří – bylinková zahrada – terasa u hrobky Sporckovy rodiny.
CORNISSIMO HOSPITÁL KUKS
SLAVNOSTNÍ ZÁVĚR FESTIVALU
PRAHA, KLASIKA.. a HORNCLASS 2016
Pocta Františku Antonínu hraběti Sporckovi.
Promenády, komorní a sólová vystoupení účastníků Hornclass
v autentické atmosféře prostředí zámku
Závěrečné Halali 20:30
Účinkují všichni účastníci mezinárodních
interpretačních kurzů Hornclass.

»»» mapa »»»

Friday , August 19, 18:00
CONCERT HOSPITÁL KUKS
Refektář – klášterní kostel Nejsvětější Trojice – nádvoří
– bylinková zahrada – terasa u hrobky Sporckovy rodiny.
CORNISSIMO HOSPITÁL KUKS
FESTIVE CLOSING CONCERT INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL PRAGUE, CLASSICS.. and HORNCLASS 2016
Hommage to František Antonín Sporck.
Solo, chamber and group performance of Hornclass participants in an authentic atmosphere of the castle
20:30 „HALALI“ at the courtyard
Účinkují všichni účastníci mezinárodních
interpretačních kurzů Hornclass.

»»» map »»»

Sobota 20. srpna, 19:30
Základní umělecká škola Jana Hanuše
Praha 6, Břevnov, U dělnického cvičiště 1, 169 00

KONCERT A ROZLOUČENÍ
S HORNCLASS 2016 V PRAZE
Závěrečný koncert účastníků kurzů

»»» mapa »»»

Saturday, August 20, 19:30
Music school Concert hall
Meziškolská 1, Praha 6 Břevnov, 169 00

FINAL CEREMONY
HORNCLASS 2016 IN PRAGUE
Final concert of the participants
»»» map »»»