Sólová a komorní Akademie 2020

Vzhledem k celosvětové situaci vyplývající z pandemie covid-19 a v souladu s omezeními aktivit v České republice přijímají také naše organizace příslušná opatření.

Současný harmonogram uvolňování podnikatelských činností, opatření ve školách, v sociálních službách a v kulturní sféře umožňuje při udržení dosavadního trendu alespoň v částečném rozsahu uskutečnit v letních měsících plánované aktivity. Otázkou s největší pravděpodobností zůstane účast zahraničních hostů – umělců, pedagogů i studentů. Z toho vyplývá záměr upravit letošní letní hudební kurzy a festivalové koncerty do poněkud zredukovaného měřítka a na předpokládané spíše národní bázi.

Vzhledem k již registrovaným účastníkům i nově narůstajícímu zájmu plánujeme letošní letní aktivity následovně:

Sólové mistrovské kurzy současně s dětským hudebním táborem a výtvarným programem v původním termínu 11. – 18. července 2020 v Brandýse nad Labem. Program, stejně jako celý festival Praha, klasika.. zahájí koncert Gipsy Fire s Pavlem Šporclem. Účast zahraničního souboru (Gipsy Way Ensemble), množství diváků na koncertě i hygienická opatření budou zpřesňována podle aktuálních vládních a zdravotních nařízení. Koncerty pedagogů i účastníků kurzů se budou konat podle původních plánů – s případným zrušením jednoho ze studentských koncertů (čtvrtek 16.7.). Možnost ubytování a jeho cena bude specifikována během následujícího období.

Komorní mistrovské kurzy a komorní program pro děti 19. – 26. července resp. 2. srpna 2020. S ohledem na snížené množství účastníků pro předpokládanou neúčast zahraničních pedagogů a studentů předpokládáme redukci komorního programu na 1. týden, tedy do 26. července. Program vyvrcholí koncertem či koncerty pedagogů a studentů (podle množství účastníků) v klášteře sv. Anežky České. Zahajovací koncert v neděli 19. července s vystoupením Pavla Šporcla v sále Martinů na HAMU by se měl konat beze změny. Také zde budeme řešit počet účinkujících a počet diváků podle aktuálních vládních nařízení. Situaci se přizpůsobí i počet a náplň koncertů pedagogů, hostů a studentů. Podrobnosti a účast pedagogů budou vyjasněny během následujícího období. Naši pedagogové jsou připraveni vám i během pražského týdne pomoci sólovými hodinami, vzhledem k letošním možným omezením komorních souborů.

Je otevřena možnost původního jazzového programu, výtvarných lekcí a nově také týdenního baletního workshopu pod vedením baletního mistra Pražského komorního baletu Igora Vejsady – programy budou zrealizovány podle skutečného množství přihlášek.