Praha, klasika.. 2017

 

Mezinarodni hudebni festival Praha, klasika..

International Music Festival / Mezinárodní hudební festival

PRAHA, KLASIKA.. 2017 – Cesty světla a radosti
PRAGUE, CLASSICS.. 2017 – The Ways of Light and Joy

* * * * *
16. července – 17. srpna 2017

4. mezinárodní hudební festival PRAHA, KLASIKA..
24. mezinárodní interpretační kurzy AMEROPA 2017
13. mistrovské kurzy sólové hudby
5. dětský hudební tábor
3. výtvarný tábor pod vedením hosta Sin-pen Chuanga
5. letní orchestrální akademie FILARMONIETTA PRAGA
26. mezinárosní kurzy hry na lesní roh HORNCLASS

4th International Music Festival PRAGUE, CLASSICS..
24th Chamber Courses AMEROPA 2017
12th Ameropa Solo Academy
4rd Youth Camp Program
3rd Fine Art Program with special guest Xinben Huang
5th Summer Orchestral Academy FILARMONIETTA PRAGA
26th International Master Courses HORNCLASS

 

Pod záštitou 1. místopředsedkyně Senátu P ČR paní Miluše Horské
ministra kultury pana Daniela Hermana,
1. náměstkyně primátorky hlavního města Prahy paní Evy Kislingerové,
hejtmanky Středočeského kraje paní Jaroslavy Pokorné Jermanové,
starosty Městské části Praha 1 pana Oldřicha Lomeckého,
Města Kutná Hora a Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Za podpory Nadace ČEZ, Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška a
Nadačního fondu Martiny a Tomáše Krskových,
s přispěním Středočeského kraje a Města Kutná Hora.

Ve spolupráci s Národní galerií v Praze a Národní knihovnou České republiky.

Umělečtí partneři festivalu: Hornclass, Ameropa, Filarmonietta Praga a Pražský komorní balet.

12. MISTROVSKÉ KURZY
sobota, 15. července – sobota, 22. července, 2017
Brandýs nad Labem, základní umělecká škola a zámek
Ve spolupráci se Základní uměleckou školou
a městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
12th AMEROPA SOLO ACADEMY
Saturday, July 15 – Saturday, July 22, 2017
Brandýs nad Labem, Music school and Castle
In partnership with Music school
and City Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Václav Slivanský – flute | CR, Vratislav Vlna – oboe | CR, Miloslav Tengler – clarinet  | CR, 
Petr Bernášek – violin | CR, Vadim Mazo – housle/viola | USA, Monique Mead – housle | USA, Ada Slivanská – housle | CR, Věra Binarová – viola | CR, Miroslav Petráš – cello | CR, Kateřina Englichová – arp | CR, Yuri Ananiev – piano | Spain,
Libor Nováček – piano | CR, Monika Pecikiewiczová – piano | CR, Květa Hurťáková – Cretive program for children | CR, Marlies Krejza – percussion, Youth Program | Germany/CR
  Xingben Huang – Fine Arts | China, Viktória Rampal Dzurenko – Fine Arts | Slovakia

Festival Praha, klasika..
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
Neděle 16. července, 19:30
Zámecká kaple Brandýs nad Labem
Zahajovací koncert profesorů
Mezinárodních mistrovských kurzů sólové hry Ameropa
KONCERT SÓLISTŮ
»»» mapa »»»

Festival Prague, Classics..
FESTIVE OPENING
Sunday, July 16, 19:30
Castle chapel Brandýs nad Labem
Opening faculty concert
International Solo Academy Ameropa
CONCERT OF THE SOLOISTS
»»» map »»»

16. – 29. července
VÝSTAVA: Galerie CRUX
Ivana Olbrachta 20, Brandýs n.L.
„RUSTIC PLEASURE IN WATER IDYLLS“
Sin-pen Chuang (Čína) &
„VČERA, DNES A ZÍTRA“
Viktória Rampal Dzurenko (Slovensko)

»»» mapa »»»

July 16 – 29
EXHIBITION: Galery CRUX
Ivana Olbrachta 20, Brandýs n.L
„RUSTIC PLEASURE IN WATER IDYLLS“
Sin-pen Chuang (China) &
„YESTERDAY, TODAY & TOMORROW“
Viktória Rampal Dzurenko (Slovakia)

»»» map »»»

Úterý 18. července, 18:00
Synagoga v Brandýse nad Labem Na Potoce 140
HUDEBNÍ DÍLNA
Kateřina Englichová, Monique Mead (USA)

»»» mapa »»»

Tuesday, July 18, 18:00
Synagogue Brandýs nad Labem Na Potoce 140
WORKSHOP, MASTERCLASS
Kateřina Englichová, Monique Mead (USA)

»»» map »»»

Úterý 18. července, 19:30
Synagoga v Brandýse nad Labem Na Potoce 140
MAGICKÁ HARFA KATEŘINY ENGLICHOVÉ

a hudba jejích hostů
»»» mapa »»»

Tuesday, July 18, 19:30
Synagogue Brandýs nad Labem Na Potoce 140
Magic harp of KATEŘINA ENGLICHOVÁ
and music of her guests

»»» map »»»

Pátek 21. července 14:30
Koncertní sál Základní umělecké školy
F. X. Procházky 25, Brandýs nad Labem
PEDAGOGICKÝ SEMINÁŘ – PRÁCE S DĚTMI

Nejmladší účastníci mistrovských kurzů
»»» mapa »»»

Friday, July 21 14:30
Music school Concert hall
F. X. Procházky 25, Brandýs nad Labem
WORKSHOP, MASTERCLASS WITH CHILDREN
The youngests Solo Academy Participants

»»» map »»»

Pátek 21. července 16:00
Zámecká kaple Brandýs nad Labem
KONCERT

Nejmladší účastníci mistrovských kurzů
»»» mapa »»»

Friday, July 21 16:00
Castle chapel Castle Brandýs nad Labem
CONCERT
The youngests Solo Academy Participants

»»» mapa »»»

Čtvrtek 20. a pátek 21. července 19:30
Zámecká kaple Brandýs nad Labem
ABSOLVENTI MISTROVSKÝCH KURZŮ AMEROPA

Absolventi 12. sólové akademie Ameropa 2017
»»» mapa »»»

Thursday, July 20 and Friday, July 21 19:30
Castle chapel Castle Brandýs nad Labem
SOLO ACADEMY CONCERT
Participants of 12th Solo Academy Ameropa 2017

»»» map »»»

Sobota 22. července, 14:00
Nádvoří zámku Brandýs nad Labem
HUDBA NA NÁDVOŘÍ
Zhong Shan Youth Philharmonic (Čína) a

„Naše děti“ (ČR)
»»» mapa »»»

Saturday, July 22, 14:00
Castle court Brandýs nad Labem
MUSIC ON THE COURT
Zhong Shan Youth Philharmonic (China)

Together with „Our Children“ (CR)
»»» map »»»


AMEROPA – FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY
Letní orchestrální akademie FILARMONIETTA PRAGA
neděle 23. července – sobota 5. srpna, 2017
Praha – Základní umělecká škola Jana Hanuše &
koncertní sály, paláce a kostely, Sedlec, Kutná Hora


AMEROPA – CHAMBER MUSIC FESTIVAL
Summer orchestral academy FILARMONIETTA PRAGA
Sunday, July 23 – Saturday, August 5, 2017
Praha – Music school of Jan Hanuš & Concert halls,
Palaces and Churches, Sedlec, Kutná Hora

Organization: Vadim Mazo | USA, David Ehrlich | CR, Ada Slivanská | CR, Flute: Václav Slivanský | CR, Xu Jingping | China Oboe: Andréa E. Banke | USA, Vratislav Vlna | CR Clarinet: Nikola Djurica | Serbia, Alberto Rodríguez Acuña | Spain,
Yunlei Wang  | China, Miloslav Tengler | CR Bassoon: Kristín M. Jakobsdóttir | Iceland Violin: Vadim Mazo | USA,
David Ehrlich | USA, Debbra Wood Schwartz | USA, Li Kaixiang | China, Ada Slivanská | CR, Petr Bernášek | CR,
Qing Yanyan | China, Monique Mead| USA Viola: Věra Binarová | CR, Nancy Buck | USA, Jiří Poslední | CR
Cello: Miroslav Petráš | CR, Pan Yan | China, Peter Mišejka | CR Harp: Kateřina Englichová | CR Chamber Music with Voice: Miloslava Vítková | CR, Angelika Pavlech | Slovakia Piano: Teresa Ehrlich | USA, Libor Nováček | CR,
Monika Pecikiewiczová | CR, Jana Chaudhuri | CZ, Yuri Ananiev | Spain, Eva Yulin Shen | Taiwan
Youth
Program
for children Marlies Krejza | Germany/CR, Květa Hurťáková | CR, Jahodová Vondráčková | CR
Summer Orchestral Academy, Filarmonietta Praga Jiří Havlík | CR | Artistic Director
Art program Chinese and Czech Fine Arts, Calligraphy, paintings, workshops and lectures
XingBen Huang | China, Viktória Rampal Dzurenko | Slovakia

Neděle 23. července, 19:30
Refektář v Profesním domě
Malostranské nám. 2/25, Praha 1
ARNYS Trio Prague
Kristýna Donovalová – klavír,

Anna Masojídková – housle, Dora Hájková – violoncello
César Franck: Klavírní trio fis moll op. 1
Josef Suk: Trio a Elegie
Dimitrij Šostakovič: Klavírní trio č. 1 op. 8

»»» map »»»

Sunday July 23, 19:30
Convent of „House for Professed“
Malostranské nám. 2/25, Praha 1
SPECIAL GUEST CONCERT – ARNYS Trio Prague
Kristýna Donovalová – piano,

Anna Masojídková – violin, Dora Hájková – cello
César Franck: Piano trio in f sharp minor op. 1
Josef Suk: Trio and Elegie
Dmitri Shostakovich: Piano trio no. 1 op. 8

»»» map »»»

Čtvrtek 27. července, 19:30
Akademie múzických umění – sál Martinů
Lichtenštejnský palác, Malostranské nám. 13, Praha 1
KOMORNÍ SKLADBY HUDEBNÍ LITERATURY
Dramaturgie: Vadim Mazo, David Ehrlich (USA),

Ada Slivanská
»»» mapa »»»

Thursday, July 27, 19:30
Academy of Performing Arts, Martinu Hall
Lichtenstein Palace, Malostranské nám. 13, Praha 1
AMEROPA CHAMBER MUSIC GALA OPENING
Dramaturgy: Vadim Mazo, David Ehrlich (USA),

Ada Slivanská
»»» map »»»

Pátek 28. července, 20:00
Klementinum – Zrcadlová síň
Mariánské nám. 5, Praha 1-Staré Město
VELKÁ HUDEBNÍ ROMANCE
»»» mapa »»»

Friday, July 28, 20:00
Clementinum – The Hall of Mirrors
Mariánské nám. 5, Praha 1-Staré Město
BELOVED ROMANTIC MUSIC
»»» map »»»

   

Sobota 29. července, 10:00 – 22:30
 
Klášter sv. Anežky České
U Milosrdných, Praha 1-Staré Město
Námět: Zdeňka Zemanová, scénář AMEROPA

Ve spolupráci s Národní galerií a projektem Anežka LIVE!
Za podpory Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška
MEZINÁRODNÍ UMĚLECKÝ MARATON
10:00 HUDEBNÍ ATELIÉR PRO MLADÉ UMĚLCE
10:00 VÝTVARNÁ DÍLNA

11:00 a 14:00 DOSTAVENÍČKA A PROMENÁDY
12:00 KOMORNÍ KONCERT
15:00 TANEČNÍ DÍLNA Igor Vejsada – japonský tanec Butoh

16:30 TANEČNÍ DÍLNA Jiří Lössl
19:00 KOMORNÍ KONCERT S BALETEM
Dvořák: Smyčcový kvartet op. 51 „Slovanský“

Pražský komorní balet, choreografie M. Radačovský
21:00 VEČERNÍ JAZZOVÉ SETKÁNÍ „JAZZ SESSION“
Nikola Djurica, klarinet (Srbsko), hosté
»»» mapa »»»

Satudray, July 29, 10:00 – 22:30
Convent of St. Agnes of Bohemia

U Milosrdných, Praha 1-Staré Město
Námět: Zdeňka Zemanová, Scenario AMEROPA

In cooperation with National Gallery & project “Anežka LIVE!”
With the support of Czech Radio Fund “Světluška”
INTERNATIONAL ART MARATHON
10:00 YOUNG ARTISTS CHAMBER MUSIC & CHOIR
10:00 PAINTING WORKSOPS

11:00 a 14:00 GARDENPROMENADES & SEREDANES
12:00 CHAMBER MUSIC CONCERT
15:00 DANCE WORKSHOP Igor Vejsada – Japanese dance Butoh16:30 DANCE WORKSHOP Jiří Lössl

19:00 CHAMBER MUSIC WITH BALLET
Dvořák: String quartet op. 51 „Slavonic“

Prague chamber ballet, choreography M. Radačovský
21:00 EVENING „JAZZ SESSION“
Nikola Djurica, clarinet (Serbia), guests
»»» map »»»

Neděle 30. července, 20:00
Kostel Panny Marie Sněžné
Jungmannovo náměstí, Praha 1-Staré Město
ORCHESTRÁLNÍ KONCERT
za podpory Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška

Sólisté: Eva Novotná – soprán (Španělsko),
Angelika Pavlech – mezzosoprán (Slovensko),
Zdeněk Licek – tenor, Pavel Klečka – bas,
Kristín M. Jakobsdóttir – fagot (Island), Daniel Klement – klarinet, Daniela Leitermannová, Tomáš Hnízdil – flétny
Sbory: Pražští pěvci, USPS Tyl Kutná Hora,
Zpěvácký spolek Hlahol v Praze
Sbormistři: Stanislav Mistr, Zdeněk Licek, Roman Z. Novák
Academia filarmonica Bohemia
Dirigent: Jiří Havlík
S. Barber: Adagio pro smyčce, W. A. Mozart: Adagio z Koncertu pro klarinet KV 622, Árie pro sólový soprán a fagot Mens sancta Deo Cara, M. Marais: La Basque, A. Dvořák: Mše D dur op. 86

»»» mapa »»»

Sunfay, July 30, 20:00
Church of Our Lady of The Snow
Jungmannovo náměstí, Praha 1-Staré Město

ORCHESTRAL CONCERT
With the support of Czech Radio Fund “Světluška”

Soloists: Eva Novotná – soprano (Spain),
Angelika Pavlech – mezzosoprano (Slovakia),
Zdeněk Licek – tenor, Pavel Klečka – bass, Daniel Klement – clarinet, Kristín M. Jakobsdóttir – bassoon (Iceland), Daniela Leitermannová, Tomáš Hnízdil – flute
Choirs: Pražští pěvci, USPS Tyl Kutná Hora,
Zpěvácký spolek Hlahol v Praze
Choirmasters: Stanislav Mistr, Zdeněk Licek, Roman Novák
Academia filarmonica Bohemia
Conductor: Jiří Havlík
S. Barber: Adagio for strings, W. A. Mozart: Adagio from Concerto for clarinet KV 622, Aria for soprano and solo bassoon Mens sancta Deo Cara, M. Marais:La Basque, A. Dvořák: Missa in D Major op. 86

»»» map »»»

Úterý 1. srpna, 19:30
Tereziánský sál Břevnovského kláštera
Markétská 1 Praha 6
KOMORNÍ HUDBA S PŘÁTELI
»»» mapa »»»

Tuesday, August 1, 19:30
Theresian Hall of Brevnov Monastery
Benedictine Arch abbey of St. Adalbert
Markétská 1 Praha 6
CHAMBER MUSIC WITH FRIENDS

»»» map »»»

Středa 2. srpna, 19:30
ZUŠ Jana Hanuše Praha 6, Břevnov
Meziškolská 1, Praha 6, Břevnov
KONCERT ÚČASTNÍKŮ AMEROPA

»»» map »»»

Wednesday, August 2, 19:30
Concert hall of Music school of Jan Hanuš
Meziškolská 1, Praha 6, Břevnov
CONCERT OF PARTICIPANTS

»»» map »»»

Čtvrtek 3. srpna, 19:30
 
Klášter sv. Anežky České
U Milosrdných, Praha 1-Staré Město
Ve spolupráci s Národní galerií a projektem Anežka LIVE!
a s Pražským komorním baletem
ORCHESTRÁLNÍ KONCERT
A. Dvořák: HOLOUBEK op. 110, Symfonie č. 6 op. 60

Baletní nastudování (Holoubek): Kateřina Dedková – Franková, Igor Vejsada. Choreografie: Pavel Šmok 
Orchestr Academia filarmonica Bohemia
Dirigent: Jiří Havlík
»»» mapa »»»

Thursday, August 3, 19:30
Convent of St. Agnes of Bohemia
U Milosrdných, Praha 1-Staré Město
In cooperation with National Gallery & project “Anežka LIVE!”

and with Prague chamber ballet
ORCHESTRAL CONCERT
A. Dvořák: The Wild Dove op. 110, Symphony No 6 op. 60

Ballet preparation (The Wild Dove): Kateřina Dedková – Franková, Igor Vejsada. Choreography: Pavel Šmok 
Orchestr Academia filarmonica Bohemia
Conductor: Jiří Havlík
»»» map »»»

Pátek 4. srpna, 15:00 & 19:30
Refektář v Profesním domě
Malostranské nám. 2/25, Praha 1
TO NEJLEPŠÍ Z KOMORNÍ HUDBY
od nejmladších po nejzkušenější

»»» mapa »»»

Friday, August 4, 15:00 & 19:30
Convent of „House for Professed“
Malostranské nám. 2/25, Praha 1
THE BEST OF CHAMBER MUSIC
From the youngest to the most experienced

»»» map »»»

Sobota 5. srpna, 15:00
Kostel sv. Jana Nepomuckého
Husova ul., 284 01 Kutná Hora
SLAVNÁ DÍLA komorní hudby V KUTNÉ HOŘE
Závěrečný koncert
AMEROPA 2017
»»» mapa »»»

Saturday, August 5, 15:00
Church of St. John of Nepomuk
Husova ul., 284 01 Kutná Hora
CHAMBER MUSIC GRAND FINALE IN KUTNÁ HORA
Final concert of AMEROPA 2017

»»» map »»»

Sobota 5. srpna, 20:30
Chrám sv. Barbory, Kutná Hora
ORCHESTRÁLNÍ KONCERT 
za podpory Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška

Sólisté: Eva Novotná – soprán (Španělsko),
Angelika Pavlech – mezzosoprán (Slovensko),
Zdeněk Licek – tenor, Pavel Klečka – bas,
Kristín M. Jakobsdóttir – fagot (Island), Daniel Klement – klarinet, Daniela Leitermannová, Tomáš Hnízdil – flétny
Sbory: Pražští pěvci, USPS Tyl Kutná Hora,

Zpěvácký spolek Hlahol v Praze
Sbormistři: Stanislav Mistr, Zdeněk Licek, Roman Z. Novák
Academia filarmonica Bohemia
Dirigent: Jiří HavlíkS. Barber: Adagio pro smyčce, W. A. Mozart: Adagio z Koncertu pro klarinet KV 622, Árie pro sólový soprán a fagot Mens sancta Deo Cara, M. Marais: La Basque, A. Dvořák: Mše D dur op. 86

»»» mapa »»»

Saturday, August 5, 20:30
Chrám sv. Barbory, Kutná Hora
ORCHESTRAL CONCERT
With the support of Czech Radio Fund “Světluška”

Soloists: Eva Novotná – soprano (Spain),
Angelika Pavlech – mezzosoprano (Slovakia),
Zdeněk Licek – tenor, Pavel Klečka – bass, Daniel Klement – clarinet, Kristín M. Jakobsdóttir – bassoon (Iceland), Daniela Leitermannová, Tomáš Hnízdil – flute
Choirs: Pražští pěvci, USPS Tyl Kutná Hora,

Zpěvácký spolek Hlahol v Praze
Choirmasters: Stanislav Mistr, Zdeněk Licek, Roman Z.Novák
Academia filarmonica Bohemia

Conductor: Jiří Havlík
S. Barber: Adagio for strings, W. A. Mozart: Adagio from Concerto for clarinet KV 622, Aria for soprano and solo bassoon Mens sancta Deo Cara, M. Marais:La Basque, A. Dvořák: Missa in D Major op. 86

»»» map »»»

Neděle 6. srpna, 19:30
Kutná Hora – Sedlec, Konvent, Bývalý cisterciácký
klášter, sídlo společnosti Phillip Morris ČR
Ve spolupráci s Pražským komorním baletem
ORCHESTRÁLNÍ KONCERT
A. Dvořák: HOLOUBEK op. 110, Symfonie č. 6 op. 60

Baletní nastudování (Holoubek): Kateřina Dedková – Franková, Igor Vejsada. Choreografie: Pavel Šmok 
Orchestr Academia filarmonica Bohemia
Dirigent: Jiří Havlík
»»» mapa »»»

Sunday, August 6, 19:30
Kutná Hora – Sedlec, Convent, former Cistercian
monastery, the seat of the company Phillip Morris ČR
In cooperation with Prague chamber ballet

ORCHESTRAL CONCERT
A. Dvořák: The Wild Dove op. 110, Symphony No 6 op. 60

Ballet preparation (The Wild Dove): Kateřina Dedková – Franková, Igor Vejsada. Choreography: Pavel Šmok 
Orchestr Academia filarmonica Bohemia
Conductor: Jiří Havlík
»»» mapa »»»
 
26. interpretační kursy – lesní roh
HORNCLASS 2017
sobota 12. srpna – neděle 20. srpna 2017
Praha 6, Základní umělecká škola Jana Hanuše,
Břevnovský klášter, Tloskov
The 26th Interpretation Horn Courses
HORNCLASS 2017
Saturday, August 12 – Sunday, August 20, 2017
Prague 6, Music school Jan Hanuš,
Břevnov monastery, Tloskov
Hosté | Guests Ricardo Matosinhos | Portugal, Raimund Zell | Austria/Germany
Recitály, koncerty | Recitals, concerts JANOS BENYUS (Maďarsko)
  Pořadatelé kurzů | Hosted by Zdeněk Divoký, Jiří Havlík, Jindřich Petráš | Czech Republic
Klavírní spolupráce | Piano cooperation Jarmila Panochová, Jana Goliášová

Neděle 13. srpna, 19:30
Tereziánský sál Břevnovského kláštera
Markétská 1 Praha 6 – Břevnov 1
Česká dechová harmonie
Umělecký vedoucí: Ivan Séquardt

»»» mapa »»»

Sunday, August 13, 19:30
Theresian Hall of Brevnov Monastery
Markétská 1 Praha 6 – Břevnov 1
CZECH WIND HARMONY
Artistic leadership: Ivan Séquardt
»»» map »»»

Pondělí 14. srpna, 19:30
Tereziánský sál Břevnovského kláštera
Markétská 1 Praha 6 – Břevnov 1
RAIMUND ZELL – lesní roh (Rakousko)
Ricardo Matosinhos – lesní roh (Portugalsko)
»»» mapa »»»

Monday, August 14, 19:30
Theresian Hall of Brevnov Monastery
Markétská 1 Praha 6 – Břevnov 1
RAIMUND ZELL – French horn (Austria)
Ricardo Matosinhos – French horn (Portugal)
»»» mapa »»»

Úterý 15. srpna, 19:30
ZUŠ Jana Hanuše Praha 6, Břevnov
Meziškolská 1, Praha 6, Břevnov
JANOS BENYUS (Maďarsko) – laureát

mezinárodních soutěží ve hře na lesní roh
Jarmila Panochová, Jana Goliášová – klavír
»»» mapa »»»

Tuesday, August 15, 19:30
Concert hall of Music school of Jan Hanuš
Meziškolská 1, Praha 6, Břevnov
JANOS BENYUS (Magyar) – Laureate International

Music Competitions – French horn
Jarmila Panochová, Jana Goliášová – piano
»»» map »»»

Středa, pátek 16. & 18. srpna, 19:30
Sobota 19. srpna, 19:00
ZUŠ Jana Hanuše Praha 6, Břevnov
Meziškolská 1, Praha 6, Břevnov
KONCERTY ÚČASTNÍKŮ HORNCLASS
Námět a scénář Hornclass: Zdeněk Divoký,

Jindřich Petráš, Jiří Havlík
»»» mapa »»»

Wednesday & Friday, August 16 & 18, 19:30
Saturday, August 19, 19:00
Concert hall of Music school of Jan Hanuš
Meziškolská 1, Praha 6, Břevnov
CONCERTS OF PARTICIPANTS OF HORNCLASS
Námět a scénář Hornclass: Zdeněk Divoký,

Jindřich Petráš, Jiří Havlík
»»» map »»»

Čtvrtek 17. srpna, 16:00 – 20:30
Klášter sv. Anežky České
U Milosrdných Praha 1-Staré Město
Ve spolupráci s Národní galerií a „Anežka Live“

 „SUPERHORN“  – Slavnostní závěr festivalu
s účastníky 26. Hornclass
Promenády – serenády – koncert – HALALI

»»» mapa »»»

Thursday, August 17, 16:00 – 20:30
 
Convent of St. Agnes of Bohemia
U Milosrdných Praha 1-Staré Město
In cooperation with National Gallery & project “Anežka LIVE!”

 „SUPERHORN“- Festive Finale of the Festival
with participants of 26th Hornclass 2017
Promenades – Serenades – Concert – HALALI

»»» map »»»

 

Uložit

Uložit