1/8 Hermann Baumann – 80


Hermann  Baumann (*1934)  –  sólista | někdejší profesor lesního rohu na Folkwang Hochschule Essen | Německo
Soloist | former professor Folkwang Hochschule Essen | Germany

„The First Years“ / French Horn >>>

Hermann Baumann je bezesporu jednou z nejvýraznějších interpretačních osobností klasické hudby druhé pol. 20.stol. Rodák z Hamburku na sebe poprvé  upozornil na mezinárodní interpretační soutěži ARD v Mnichově 1964 suverénním vítězstvím. Po následujících třech desetiletích následovaly stovky vystoupení na nejvýznamnějších světových pódiích a zaznamenání téměř kompletního sólového repertoáru pro tento obtížný nástroj na zvukových nosičích (Deutsche Gramophon, Philips, Teldec, Arte Nova ad.)

Jak sám říká „ …mým krédem a celoživotní snahou bylo povýšit lesní roh na úroveň ostatních sólových nástrojů“. Jeho nahrávky skladeb Telemanna, Mozarta, Webera, Schumanna, Strausse, Gliéra ad. mají trvalou platnost a patří mezi to nejlepší, co bylo v našem oboru hry na lesní roh doposud vytvořeno. Je pro nás potěšující, že mimo standartní hornový repertoár věnoval pozornost také české hudbě (koncerty F. X. Pokorného a A. Rosettiho). Nejsou to ale jen Baumannovy sólistické kreace, pozoruhodná je také spolupráce na řadě skladeb komorních (Beethoven – Sextet, Ligetti-Trio pro housle, lesní roh a klavír, Cantin-Hubertusmesse ad.) Je také novátorem, který přišel s interpretací na původní, dobové nástroje (např. nahrávka Mozartových koncertů na přirozený lesní roh pro Harnoncourt Edition).

Nezanedbatelná je také jeho činnost pedagogická na Folkwang Hochschule v Essenu a návštěva bezpočtu festivalů a interpretačních kurzů. Je pro nás jako pro pořadatele, hudební pedagogy a výkonné umělce velkou ctí, že prof. Hermann Baumann navštíví už popáté naše mezinárodní interpretační kurzy hry na lesní roh „Hornclass“ v srpnu 2014 v Praze, což bude navíc přesně ve dnech jeho 80tých narozenin.


baumannHermann Baumann se narodil v Hamburku v roce 1934; svou hudební dráhu zahájil jako zpěvák a jazzový bubeník. Na lesní roh začal hrát poměrně pozdě, jako sedmnáctiletý. Po krátkém studiu u skvělého učitele a sólisty Fritze Hutha působil dvanáct let jako první hornista v různých orchestrech. Výchozím bodem jeho sólové kariéry bylo vítězství v prestižní soutěži rozhlasové a televizní stanice ARD v Mnichově roku 1964. Následovaly nabídky sólových vystoupení, recitály, umělecká turné a nahrávání; jeho jméno brzo znali hornisté na celém světě. Profesor Bauman po 30 let učil na Folkwang Hochschule v Essenu a vychoval řadu úspěšných studentů. Zvládl techniku hry na různé druhy lesního rohu, od raně barokního corno da caccia až k modernímu nástroji. Dalo by se říci, že patří k nejvšestrannějším hráčům vůbec. Byl průkopníkem nejen v oblasti hudby barokní (natočil např. Bachovy kantáty, kde je part lesního rohu v extrémně vysoké a obtížné poloze), ale stál také na počátku trendu hrát klasicistní hornové koncerty na přirozený lesní roh. V roce 1999 mu společnost Historic Brass Society v Paříži udělila cenu Christophera Monka za vynikající celoživotní přínos v oblasti hry na historické nástroje. Profesor Bauman stejně dobře ovládá také moderní lesní roh; zabýval se například možnostmi využití nových technik, které otevírají současné skladby. Jako sólista je Hermann Baumann známý pro svou skvělou techniku, velký dynamický rozsah a barvitost uměleckého výrazu. Přestože byl v roce 1993 stižen mrtvicí, dál neúnavně vystupuje jako sólista a vyučuje na mistrovských kurzech po celém světě.

Born in Hamburg, Germany, in 1934, Hermann Baumann began playing the horn at the relatively late age of 17 after beginning his musical career as a singer and jazz drummer. After a short period of study with the eminent teacher and soloist, Fritz Huth, he played first horn in various orchestras for 12 years. The starting point of his career as a soloist came when he when he won first prize in the prestigious ARD Radio/Television Competition in Munich in 1964. Solo engagements, recitals, world touring and recordings all followed and „Hermann Baumann“ became household words for horn players throughout the world. He also taught many successful students at the Folkwang School in Essen for some 30 years. Professor Baumann has mastered the techniques of all the various kinds of horns, from the early Baroque corno da caccia to the modern instrument. It might be said that Hermann is the most versatile horn player around! He has done pioneering work not only in Baroque music (his early recordings of the Bach cantatas with their extreme high and difficult passages) but also in the renaissance of performance on the natural horn of the concertos of the classical period. In 1999, the Historic Brass Society honored him with the Christopher Monk Award. This prize was granted in Paris for Prof. Baumann’s outstanding lifelong contribution to music on old instruments. Equally at ease with the modern instrument, he has explored the possibilities of new techniques in present day compositions. It is not so much his stupendous technique that makes Hermann Baumann’s art so fascinating but rather his dynamic adaptability. He plays his horn the way a great singer sings, displaying a multiplicity of nuances of tone and mood. Renowned for the wealth of character in his playing, he brings forth rousing blasts in attack, heroically impassioned expressivity, dramatic singing, naive idyllicism, melancholy cloudiness, solemn gravity but Eulenspiegel impishness and irony, too. This musical mastery and enthusiasm also carries over into his teaching style. Despite suffering a stroke in 1993, he is still touring and performing tirelessly and teaching in master classes throughout the world.

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA IMG_4522 IMG_4074

IMG_4045 IMG_4081A výbìr do katalogu

Hermann Baumann a Hornclass – 2005 – 2013

Podpora mladých umělců

Mezinárodní hudební festival Praha, klasika.. zastřešuje hudební interpretační kurzy, které podporují mladé talenty. Tuto činnost můžete i Vy podpořit svým příspěvkem 3682520399/0800.

International Music Festival Prague, classics.. (www.prague-classics.cz) covers music interpretation courses, that support young talents. These activities you can encourage with your contribution: 3682520399/0800.