O festivalu 2017

Mezinárodní hudební festival „PRAHA, KLASIKA..“
„Cesty světla a radosti“

 

 

Vážení přátelé, ptáte se nás, jak se daří hudbě?

Hudbě se daří skvěle!

A léto 2017 ji přímo vydechuje všemi svými póry!

 

Mezinárodní hudební festival „Praha, klasika..“ byl jako celek v současné podobě poprvé defnován v roce 2013, jeho skutečné počátky však spadají do doby podstatně vzdálenější. Před 26 lety poprvé spatřily světlo světa mezinárodní interpretační kurzy ve hře na lesní roh “Hornclass”, a jen o dva roky později mezinárodní kurzy a festival komorní hudby “Ameropa”. Před pěti lety zahájila činnost také letní orchestrální akademie “Filarmonietta Praga”.

Základem MHF „Praha, klasika..“ jsou koncerty dříve samostatných oborových projektů, doplněné o koncerty hostů. Festival si rychle vydobyl renomé – od počátku je podporován a zaštítěn významnými institucemi a osobnostmi. Záštitu mu udělili předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch, místopředsedkyně Senátu ČR paní Miluše Horská, ministr kultury Daniel Herman, ministryně práce a soc. věcí Michaela Marksová, náměstkyně primátorky hlavního města Prahy paní Eva Kislingerová, hejtmanka Středočeského kraje paní Jaroslava Pokorná Jermanová, starosta Městské části Praha 1 pan Oldřich Lomecký, město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Kutná Hora, Neveklov, velvyslanectví státu Izrael a další).

Obvykle se festivalu zúčastňuje cca 250 – 300 umělců a účastníků z více než 20ti zemí tří až čtyř kontinentů. Současný festival obsahuje, kromě sólových a komorních programů, i vokální obory a také koncerty orchestrální. V letošním roce 2017 v této orchestrální řadě nalezneme např. Symfonii č. 6 a Mši D dur A. Dvořáka. Při provedení jeho symfonické básně Holoubek spolupracuje hlavní host festivalu Pražský komorní balet, který na tuto hudbu, pod vedením baletních mistrů Kateřiny Dedkové-Frankové a Igora Vejsady, nastudoval nádhernou a jímavou choreografi od Pavla Šmoka. Z dalších skladeb jistě stojí za zmínku také Mozartova obnovená premiéra árie Mens sancta Deo pro soprán a sólový fagot, a zapojení nevidomých sólistů.

Velmi atraktivní je také komorní řada festivalových koncertů Ameropa, kde v rámci více než 150ti komorních skladeb v nejrůznějším seskupení smyčcových a dřevěných dechových nástrojů, klavíru, harfy, cembala i zpěvu, zazní i ty skutečně největší perly světového komorního repertoáru. Např. slavné klavírní kvintety J. Brahmse, A. Dvořáka, komorní skladby s dechovými nástroji W. A. Mozarta, klavírní tria A. Piazzoly a D. Šostakoviče, nebo smyčcové kvartety, mezi nimi Dvořákův „Slovanský“, ten opět s poutavým tanečním ztvárněním sólistů Pražského komorního baletu.

Osvěžující jistě bude i po mnoha letech na festivalu opakované vystoupení České dechové harmonie s uměleckým vedoucím Ivanem Séquardtem, a to v rámci zahájení Hornclass, s invenčně pojatou velmi zajímavou tematikou dechových nástrojů.

V části sólistické je mimořádně přitažlivý harfový recitál paní Kateřiny Englichové a jejích hostů. Stejně tak tradičně muzikalitou i mistrovstvím nastudování uchvacuje řada vystoupení vice než 30ti renomovaných umělců, profesorů z USA, Číny, Španělska, Německa, Srbska, Islandu, Taiwanu, Slovenska i České Republiky na komorní přehlídce Ameropa, jejímiž hudebními řediteli jsou Ada Slivanská a Vadim Mazo (USA). Z dalších účinkujících lze mimo jiné jmenovat španělskou sopranistku Evu Novotnou Rodriguez, basbarytonistu Pavla Klečku, významné hostující hráče na lesní roh Ricarda Matosinhose z Portugalska, Raimunda Zella z Rakouska, i domácí české pořadatele projektu Hornclass Jindřicha Petráše, Zdeňka Divokého a Jiřího Havlíka, kombinujícího role pořadatelské a pedagogické s dirigentskou taktovkou.

Festival s vlastním výukovým i logistickým zázemím se věnuje několikatýdenní všestranné a prakticky dnes již téměř celosvětové podpoře mladých uměleckých talentů tak intenzívně, jako pravděpodobně málokterá přehlídková akce. Absolventy bývá každoročně 100 – 200 studentů z mnoha zemí. Při svém jedno- až tří-týdenním pobytu v České republice se zdokonalují ve svém hudebním oboru, setkávají se s umělci, navazují kontakty se svými vrstevníky z různých zemí, spojují se do souborů a tráví společně čas při přípravě vystoupení i volné chvíle. Pocit vzájemného respektu, tolerance, podpory, pomoci a spolupráce při společné tvorbě bude v letošním roce posílen i účastí několika nevidomých mladých umělců ze školy Jaroslava Ježka, kteří se již nyní připravují na společnou práci a studují svůj repertoár. Jejich účast podpořila Nadace Českého rozhlasu Světluška.

Inspirativní prostředí k výuce, tvorbě a přípravě festivalových programů poskytují hostitelské hudební školy ZUŠ v Brandýse nad Labem a ZUŠ v Praze 6, Břevnově. V těsné spolupráci a s jejich podporou tak vzniká dlouhá řada vystoupení, která se posléze uskutečňují v koncertních sálech Prahy, Brandýsa nad Labem i při hostování v Kutné Hoře a Sedlci.

V posledních třech letech je program Ameropy rozšířen o mezinárodně založený výtvarný obor, letos pod vedením Sin-pen Chuang z Číny a Viktórie Rampal Dzurenko ze Slovenska, a to včetně výstavy jejich děl a prací studentů v brandýské Galerii Crux. Dalším projektem pro nejmladší generaci nadaných dětí ve věku od 5 do 14 let je Kreativní hudební ateliér, v tomto roce koncipovaný Květou Hurťákovou, Miloslavou Vítkovou a Adou Slivanskou. Společný mezinárodní dětský orchestr spolupracující s čínským Zhong Shan Youth Philharmonic se rozezní pod taktovkou Vadima Mazo a Xu Chong Guan.

Všechny tyto i další doprovodné programy (například taneční dílna Igora Vejsady, jazzová večerní “tečka” Nikoly Djurici (Srbsko) nebo mimořádná výstava k nedožitým 90. narozeninám zakladatele Pražského komorního baletu “Fenomén Pavel Šmok” či otevřená lekce základů argentiského tanga “Chacarera pro všechny” hostitele Milonga Bohémica) dostávají prostor k prezentaci mj. také v průběhu poslední červencové soboty, na multikreativním Mezinárodním uměleckém maratonu v klášteře Svaté Anežky České. Zde, v námětové, produkční a PR spolupráci Zdenky Zemanové, budou v pestré celodenní přehlídce deflovat před zraky široké veřejnosti všechny výše uvedené obory a umělecké disciplíny v součinnosti s projektem “Anežka LIVE!” Národní galerie v Praze.

Mgr. MgA. Jiří Havlík
ředitel mezinárodního hudebního festivalu Praha, klasika..